nieuws

Centraal-Azie zoekt uitweg uit invloed Rusland

bouwbreed Premium

De republieken van Centraal-Azie willen op de kortst mogelijke termijn hun infrastructuur laten aansluiten op die van de buitenwereld. Tot aan het uiteenvallen van de Sovjet Unie beschikten deze landen nagenoeg alleen over verkeersverbindingen met Moskou.

Met de snelle uitbreiding van het verkeersnet in niet-Russische richting willen de Centraalaziatische republieken voorkomen dat Moskou de nieuwe pogingen doorzet om invloed te krijgen in deze landen.

Turkmenistan wil in 1996 de nieuwe spoorverbinding tussen Tedshen en het Iraanse Mashhad in gebruik nemen. Het land beschikt dan over een aansluiting op de Iraanse spoorwegen en krijgt toegang tot de Perzische Golf. Dat laatste gebeurt evenwel nog via een grote omweg. Masshad kent alleen een spoorverbinding met de hoofdstad Teheran die zo’n 750 kilometer westelijk ligt. Tussen Teheran en de Golf liggen nog eens ruim 1310 kilometer. Deze verbinding met de Golf ontstond door de opening eerder dit jaar van het traject tussen Bafq in het centrum van Iran en Bandar Abbas aan de Golfkust nabij de Straat van Hormuz. De regering van Iran wil het land ontwikkelen tot het belangrijkste verkeersknooppunt van Centraal-Azie. Teheran wil dat de Arabische staten langs de Golf en Pakistan meebetalen aan nieuwe spoorpoen. Te denken valt hier aan een directe verbinding tussen Mashhad en de Centraal-Iraanse steden Bafq en Kerman en van daar tot aan Zahedan nabij de Pakistaanse grens.

Wantrouwen

Het bestuur van Oezbekistan beziet de Turkmeense-Iraanse contacten met groot wantrouwen, omdat het voor een toenemende islamitische invloed vreest. Iran neemt evenwel een strategische positie in. Aan andere doorvoerlanden kent de regio alleen nog China en Afghanistan in aanmerking. Pakistan wil zich in deze ook laten gelden en sloot eerder met Kirgizie een overeenkomst over het handelsgebruik van de Karakorum-autosnelweg tussen het Pakistaanse Islamabad en het Kirgizische Bishkek. Deze weg ligt voor een deel op Chinees gebied en vormt mede daardoor een aanzienlijke omweg. Het geweld in Afghanistan sluit Kirgizie buiten de genoemde snelweg volledig af van de Pakistaanse havens. Islamabad tekende eerder een overeenkomst met Kaboel over ongehinderd transitverkeer tussen Karachi en Turkmenistan, maar de Afghaanse Mujahedin overviel reeds het eerste konvooi.

Reageer op dit artikel