nieuws

Bouwcentrum Expo door fusie PRC en Beheer’ op eigen benen Geen plaats voorlichters in nieuw bouwadviesbureau

bouwbreed

Bouwcentrum Expo in Rotterdam staat op eigen benen. Het voorlichtings- en expositiecentrum voor en over de bouw heeft zich geheel losgekocht van Bouwcentrum Beheer. Op 1 juli fuseert Beheer met PRC Platform. Door het samengaan van de twee bouwadviesbureaus is in de nieuwe organisatie geen plaats voor de activiteiten van Expo.

Hij is zichtbaar opgelucht. Vrijdagmiddag tijdens een feestelijke borrel met zijn personeel toostte hij op de start van het vrije Bouwcentrum Expo. Derk van Kesteren, directeur Bouwcentrum Expo, heeft de teloorgang van het eens roemruchte Bouwcentrum aan den lijve ondervonden.

”De laatste jaren heb ik geloof ik wel acht directeuren meegemaakt”, zegt hij staande in zijn directiekamer een dag voor de feestelijk samenzijn. Hij is zenuwachtig want na meer dan een jaar onderhandelen tekent hij die middag het overname-contract.

De aankoop van het resterende pakket van 50 procent, het andere deel was via Cooperatieve Vereniging Bouwcentrum UA al in bezit van Bouwcentrum Expo, is in een stroomversnelling gekomen nu PRC Platform en Bouwcentrum Beheer op 1 juli de intentie hebben om te gaan fuseren. Het nieuwe bouwadviesbedrijf dat daardoor ontstaat, PRC Bouwcentrum, ziet geen brood in Bouwcentrum Expo. ”We willen af van het voorlichtende karakter. De organisatie past niet in onze business”, zegt Theo Ceelen, directeur van Bouwcentrum Beheer.

Opgelucht

Van Kesteren zegt opgelucht te zijn dat alles achter de rug is. De jarenlange onduidelijkheid in het Bouwcentrum heeft onwillekeurig nadelige effecten gehad op alle activiteiten. In 1994 dreigde het Bouwcentrum zelfs geheel onderuit te gaan vanwege de zeer slechte resultaten en door de maar matige leiding in de voorafgaande jaren.

”Nu zijn we zelf verantwoordelijk voor ons werk. We storten ons met energie op activiteiten als bijvoorbeeld onze telefonische informatielijn, het organiseren van technische bijeenkomsten. Overigens blijven we voor dat laatste contact houden met PRC Bouwcentrum. De toekomst ziet er zeer goed uit en ik ben blij dat we op eigen benen staan. In resultaat zullen we de komende jaren quitte draaien omdat we bijvoorbeeld veel willen investeren in onze computerapparatuur.”

De restanten

Wat blijft er na het samengaan van PRC Platform en Bouwcentrum Beheer over van het oorspronkelijke Bouwcentrum? Weinig. Er ontstaat een nieuw adviesbureau PRC Bouwcentrum en het vrije’ Bouwcentrum Expo, met dien verstande dat laatstgenoemde de naam Bouwcentrum slechts 15 jaar in licentie heeft.

PRC Bouwcentrum heeft een aantal volle dochters waaronder Bouwcentrum Advies, Bouwkostenmanagement Groep en Bouwcentrum Technologie en een aantal deelnemingen. Zo bezit men samen met Heidemij het bedrijf Inspectrum.Dan is er nog een Stichting Bouwcentrum, de eigenlijke eigenaar van Bouwcentrum Beheer. Het kent geen deelnemers meer en bestaat slechts uit een bestuur dat bestaat uit vier mannen, waaronder L. Hermans (commissaris van de koningin en multi-adviseur) en C. Hakstege (Bouwfonds). Deze weinig actieve stichting gaat de gelden beheren die binnen komen door de verkoop van de aandelen PRC Bouwcentrum aan het oud-personeel van Bouwcentrum Beheer.

”De stichting discussieert nog wat de beste bestemmingen zijn voor het geld”, zegt Ceelen. ”Gedacht wordt om het geld te besteden aan ideele doelstellingen, of een bufferfonds voor PRC Bouwcentrum waar de aandelen aan terug verkocht ke worden, of een stichting die onze vermogenspositie verbeterd als we een andere (advies)bureau willen kopen. Er bestaat dus nog geen duidelijkheid over wat de stichting gaat doen. Voorlopig wordt het bestuur van de stichting toegevoegd aan de commissarissen van PRC. Hermans wordt de voorzitter van de raad van commissarissen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels