nieuws

Bouw postsorteercentrum Den Bosch kan doorgaan

bouwbreed

De bouw van een postsorteercentrum op het bedrijventerrein De Brand in ’s Hertogenbosch door PTT Vastgoed BV is niet in strijd met het door de provincie Noord-Brabant gevoerde locatiebeleid. Dat antwoorden gedeputeerde staten in antwoord op vragen van GroenLinks.

Volgens hen heeft de beoogde vestiging “het karakter van een distributiebedrijf. Dergelijke bedrijven hebben een mobiliteitsprofiel C. Dit wil zeggen dat het gaat om bedrijven die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van het wegverkeer.”

Ze menen dan ook dat “het mobiliteitsprofiel van het bedrijf in overeenstemming is met het bereikbaarheidsprofiel van de locatie”. Dit betekent dat er geen beletselen meer zijn voor de PTT om het postsorteercentrum te bouwen.

Gen alternatief

Volgens GS vast zijn er trouwens in de stadsregio ’s Hertogenbosch “geen alternatieve vestigingslocaties voorhanden waar zich bedrijven ke vestigen, die een zeer grote perceelsoppervlakte behoeven zoals het postsorteercentrum van de PTT. Dat is een belangrijke reden voor vestiging op het bedrijventerrein De Brand.”

Overigens zijn Gedeputeerde staten van Noord-Brabant opvallenderwijs met GroenLinks “voorstander van gebruik van railverbindingen”. Dit omdat het beleid in ons land erop gericht is het vermijdbare autogebruik terug te dringen: “Railververvoer beperkt de uitstoot van het schadelijke CO2.”

Volgens GS heeft de bouw van het postsorteercentrum geen negatieve effecten op de infrastructuur rond de Brabantse hoofdstad: “Doordat veel transport van en naar het postsorteercentrum in avond en nacht plaatsvindt, zal het effect op de infrastructuur overdag beperkt blijven.”

Reageer op dit artikel