nieuws

Bomag-wals legt ondertapijt’ op vliegveld Luxemburg

bouwbreed

Op het vliegveld van Luxemburg verdicht op dit moment een Bomag-wals, die uitgerust is met de nieuwste versie van het Compacting Management System, de vloer het parkeerplatform voor vliegtuigen. Een werk waarbij uiterste precisie is geboden gezien o.m. de hoge geconcentreerde belastingen die op deze vloer worden losgelaten.

De sector vrachtvervoer door de lucht is sterk groeiende. Dit geldt ook voor de Luxemburgse vliegmaatschappij Luxair. Op dit moment wordt op het vliegveld bij Luxemburg ca. 220.000 ton goederen verwerkt welke hoeveelheid in het jaar 2003 zal zijn gegroeid tot ca. 360.000 ton.

Om aan deze afhandelingsvraag te voldoen wordt de luchthaven op een voortvarende wijze uitgebreid. Na 1996 verwacht men dan een verwerkingscapaciteit te hebben van een miljoen ton.

De uitbreiding zal gefaseerd worden uitgevoerd. De eerste fase omvat de bouw van een complex dat een oppervlak beslaat van 47.000 m2 waarin faciliteiten voor import, export en transito zullen worden ondergebracht.

Truckdocks

Tevens zal hier een moderne afhandelingsruimte worden gevestigd voor levende have welke geheel zal voldoen aan de Europese regelgevingen op dit gebied.

Tevens zullen deze gebouwen voorzien worden van 64 truck-docks terwijl voor deze vorm van transport een parkeerveld zal worden aangelegd van 47.700 m2. Voor het parkeren van de (vracht)vliegtuigen wordt een platform aangelegd met 300 parkeerplaatsen en dat een oppervlakte heeft van 83.000 m2.

Aan de vloer van deze laatste parkeerfaciliteiten worden zeer hoge eisen gesteld. Dit vooral door de enorm hoge geconcentreerde belastingen ter plaatse van de raakvlakken.

Voor dit parkeerveld was een stuk grond beschikbaar waarin natuurlijke niveauverschillen aanwezig waren van ca. 10 meter. Het uitvullen van deze oppervlakte met gebroken steen en het aanleggen van de ondergrond in 0-50 fractie, ten behoeve van de 25 tot 75 cm dikke betonnen afwerklaag, stelt zeer hoge eisen aan de verdichting.

Bomag BMC

Anders dan andere walsenproducenten, die over het algemeen gebruik maken van het systeem Geodynamic’ heeft Bomag een geheel eigen systeem ontwikkeld dat de gerealiseerde verdichting per aangebrachte laag langs elektronische weg kan meten. Dit systeem heeft de aanduiding Terrameter BTM meegekregen. De laatste ontwikkeling op dit gebied is de BCM 03, het Bomag Compaction Management System. Waar met de andere systemen, inclusief de Bomag Terrameter, alleen de verdichtingswaarden in Omegawaarden zonder ruimtelijke weergave werden uitgedrukt kan nu via een analoge weergave in de machinistencabine en via een koppeling met een PC direct door de machinist, de aannemer en de opdrachtgever een compleet verdichtingsbeeld worden opgeroepen. Hierbij kan per 10 cm grondoppervlak gemeten worden, waarbij afwijkingen in de verdichtingswaarde direct gecorrigeerd ke worden.

Op het vliegveld wordt het walsveld’ gemeten in tien op elkaar aansluitende banen met een lengte van vijftig meter elk. De cabinedisplay biedt de machinist een compleet overzicht van dit walsveld, zodat deze direct kan ingrijpen om de verdichting op het gewenste peil te brengen.

Vijf knoppen

Ten behoeve van de machinist is de display uiterst eenvoudig gehouden daar waar het de bediening betreft. Met een keuzemogelijkheid uit slechts vijf bedieningsknoppen kan hij elk gewenst overzicht op het scherm krijgen. Dit in tegenstelling tot andere systemen waarbij een veelvoud aan knoppen en knopjes bediend dient te worden.

Zo op het eerste gezicht lijkt het werk van de machinist op de Bomag combiwals te bestaan uit nogal geestdodend heen-en-weer werk. Dat blijkt in de praktijk echter niet het geval te zijn doordat de machinist dankzij dit elektronische systeem veel nauwer betrokken is bij het werk en daarbij direct de resultaten ervan kan uitlezen en zonodig kan optimaliseren.

De met het Bomag BCM 03 systeem uitgeruste wals aan het werk op de luchthaven van Luxemburg.

Anders dan bij het gewone’ walswerk kan de machinist op deze wals direct zien wat hij onder zijn trilwalsen teweeg heeft gebracht.

Reageer op dit artikel