nieuws

Binnen anderhalve maand kick-off’ van BouwNet

bouwbreed Premium

Binnen anderhalve maand komt de grote kick-off’ van BouwNet, het communicatienetwerk van de vereniging van bouwmaterialenhandelaren Hibin, Nebicom Bouw Communicatie, PTT Telecom en de Zuid Nederlandse Aannemersvereniging (ZNAV). De onderhandelingen met leveranciers van informatie zijn in een vergevorderd stadium en vanaf juni begint een campagne in de pers.

Dat maakte drs. J.L. van den Berg, directeur van Nebicom Bouw Communicatie BV te ‘s-Hertogenbosch, bekend tijdens een seminar over concurreren in de bouw, gehouden door CTB Automatisering te Ede, in het World Trade Centre te Amsterdam. Er werd een demonstratie gegeven van de werking van het digitale netwerk.

De verwachtingen rond BouwNet zijn hoog gespannen. ”We hebben op de bouwbeurzen zeer geonteresseerde reacties ontvangen. De belangstelling is de afgelopen maanden sterk toegenomen”, aldus Van den Berg. Volgens hem kan gebruik van BouwNet leiden tot enorme efficiency-verbeteringen en besparingen op drukwerk. Dat is mogelijk doordat de informatie van de digitale diensten zeven dagen per week en 24 uur per dag is te raadplegen. ”De bouwinformatiemaatschappij is vanaf heden realiteit”, aldus Van den Berg.

BouwNet krijgt verspreid over het hele land 32 servers’, zodat er meestal tegen lokaal tarief met het netwerk kan worden gebeld. De communicatie geschiedt via Datanet 1 van PTT Telecom, een systeem waar ook netwerken voor andere branches gebruik van maken. Daar merkt de gebruiker van BouwNet echter niets van, hij of zij wordt direct doorverbonden met de gekozen informatiedienst. De wachttijden zijn gering, want BouwNet is een specifieke dienst en niet, zoals Internet, een algemeen netwerk. Het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat er koppelingen komen met bijvoorbeeld Internet en andere specifieke netwerken, zoals InstallNet voor de installatiebranche.

Volgens Van den Berg is het gebruik van BouwNet eenvoudig. ”De gebruikersinterface moet makkelijk zijn. We bieden een bouwbreed netwerk aan waar iedereen mee om kan gaan.”

Eenvoudig

Met relatief eenvoudige apparatuur kan BouwNet al geraadpleegd worden. Hoewel de diensten pas goed tot hun recht komen met een recente computer, is het ook mogelijk in te bellen met een oude PC met modem. ”Zelfs op een EGA-scherm, met een 8086-processor, is het al mogelijk een foto te laten zien”, aldus van den Berg. Ook een meeneembare Videotex terminal is bruikbaar. Voor de demonstratie tijdens het seminar werd uiteraard gebruik gemaakt van moderne apparatuur.

De verbinding met BouwNet werd via de gewone’ telefoonlijn gelegd. Daarnaast werden produkten gedemonstreerd die op diskette of CD worden geleverd, software die afzonderlijk te gebruiken is of in combinatie met de informatie die te verkrijgen is via BouwNet. De gegevens van de diensten van BouwNet zijn niet alleen op het scherm te zien, maar ke ook binnengehaald’ worden.

Waarschuwing

Een waarschuwing komt van ir. R.A. de Ruig, produktmanager van CTB te Ede. ”Gebruik van BouwNet heeft binnen de organisatie van een bedrijf wel gevolgen voor de taakgebieden en verantwoordelijkheden van de medewerkers”, aldus Ruig. Dat wordt bevestigd door ing. F.A.M. Govers, produktmanager van BouwNet te Heeze. Hij heeft het ervaren tijdens de proefperiode. BouwNet heette toen CinBouw en was beperkt tot het werkgebied van de Zuid Nederlandse Aannemersvereniging. Het gebruik van de diensten is mede afhankelijk van de plaats waar de terminal in het bedrijf staat. ”Als het een computer op het bureau van de directeur is, zullen de medewerkers er weinig gebruik van maken”, aldus Govers. Binnen de bedrijven moeten afspraken worden gemaakt over het raadplegen van informatie en het onderhouden van contacten via het elektronische netwerk.

Wat niet op BouwNet aangetroffen zal worden, is reclame. Govers: ”Het moet een serieuze zaak worden. Er komen geen mededelingen buiten de eigen diensten van leveranciers.” Volgens Van den Berg zouden in de centrale zoekstructuur wel advertenties mogelijk zijn, maar dan alleen binnen de dienst waar de advertentie betrekking op heeft. ”De gebruiker moet niet verveeld worden met reclame, dan wordt het teveel RTL-achtig”, aldus Van den Berg. Binnen de eigen dienst heeft de leverancier van informatie wel veel vrijheid. ”Er is geen ballotage. We ke informatie weigeren als hij misleidend is, door het contract op te zeggen. Er is ook sociale controle door gebruikers en dienstverleners onderling. Zij ke namelijk boodschappen achterlaten”, aldus Govers.

Tariefstelsel

Voor wat betreft de kosten van BouwNet legt hij uit, dat sommige leveranciers de informatie zelf betalen. Andere kiezen voor een tarief per scherm, en weer andere hebben een eigen gebied dat alleen met een wachtwoord toegankelijk is. BouwNet verstrekt vooraf informatie over de kostenconsequenties van het gebruik. ”Er is een zeer gedifferentieerd tariefstelsel”, aldus Govers. ”De kosten zijn direct zichtbaar, tenzij er sprake is van een zoekactie in een externe database.”

Het is te verwachten dat BouwNet zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen. Er is bijvoorbeeld een proefkoppeling met een internationale databank in Brussel. Ook komt er de mogelijkheid om op afstand te vergaderen via ISDN-aansluitingen. De mogelijkheid om elektronische post te versturen ke de gebruikers van BouwNet echter nu al benutten.

Reageer op dit artikel