nieuws

Betere afvoer van water in Twente dient natuur

bouwbreed Premium

Twente heeft de eerste fase afgesloten van het po dat zorgt voor een betere afvoer van water en dat ook natuur en landschappen dient. Het gaat volgens voorzitter P. van Erkelens van het waterschap Regge en Dinkel om een landelijk voorbeeld voor integraal waterbeheer. Omstreeks het jaar 2000 is de uitvoering ervan voltooid. Het kost f. 100 miljoen.

De opzet van het plan is enerzijds het indammen van het risico van overstroming van vooral landbouwgronden en aan de andere kant meer kansen scheppen voor flora en fauna rondom beken en oevers. Om dat te bereiken werkt het waterschap aan een strikte scheiding van het landelijke water en het minder schone water dat van de steden komt.

Het stedelijke water verlaat Twente via een speciaal aangelegd kanaal. Het schone water, dat opborrelt uit de Twentse bodem, blijft zoveel mogelijk in de streek. Om dat te bereiken herstelt het waterschap op dit moment het oorspronkelijke stelsel van de beken. Met het oog daarop komen er zelfs onder het Twentekanaal duikers.

Wie wil zien welke resultaten het waterschap boekt met dat beleid, kan sinds kort een zes kilometer lange wandelroute in Borne volgen. Daar lopen de twee gescheiden waterstromen parallel aan elkaar. De ene voert het stedelijk water van Enschede en Hengelo af en de andere bevat schoon water en heeft een natuurfunctie gekregen.

Van Erkelens is ervan overtuigd dat het integraal waterbeheersplan bijdraagt tot het instandhouden van het Twentse landschap maar de toenemende verstedelijking van Twente maakt het er voor het waterschap niet eenvoudiger op natuur en landschap optimaal te bedienen.

Reageer op dit artikel