nieuws

Baggeraar Van Oord vult stroppenpot verder aan

bouwbreed

De gewijzigde marktomstandigheden in de internationale baggerindustrie heeft de Van Oord Groep in Gorinchem doen besluiten een stroppenpot te gaan opbouwen. Van het resultaat over 1994 is f. 10 miljoen afgeroomd om risico’s op internationale poen beter te ke opvangen.

Baggeraar Van Oord heeft vier goede jaren achter de rug. ‘Het jaar 1994 is in financiele zin een overgangsjaar’, staat in het gisteren verschenen jaarverslag van de onderneming. ‘De internationale baggermarkt staat in het teken van de zich wijzigende marktomstandigheden. Het resultaat is daardoor bescheidener van omvang.’

Net als bij Ham en Boskalis Westminster is het aflopen van werken in Hong Kong de boosdoener. De bezettingsgraad van de in het Verre Oosten gestationeerde sleephopperzuigers daalde daardoor. Voor de schepen waren geen aansluitende opdrachten zodat ze een tijdje stil moesten liggen. Een dergelijke ontwikkeling is niet goed voor het resultaat van de onderneming, die dan ook onder druk staat.

Ondanks de stijgende omzet ( f. 358,128 miljoen) en bruto marge ( f. 113,212) valt het bedrijfsresultaat met f. 18,488 miljoen tot f. 20,113 miljoen. Een weliswaar lagere belastingafdracht kan niet voorkomen dat de winst blijft steken op f. 14,463 miljoen ( f. 30,161 miljoen). Voor dit jaar gaat men uit van een gelijkblijvende omzet en netto resultaat.

Buffer

De scherpe daling komt hoofdzakelijk door de vorming van een stroppenpot. Deze buffer heeft na de afdracht een niveau van f. 20 miljoen. ‘Om voldoende bezetting te vinden voor ons materieel zal in toenemende mate geacquireerd moeten worden in landen met een grotere moeilijkheidsgraad.

Kredietverzekeringsinstellingen tonen een grote mate van terughoudendheid, dit gekoppeld aan de toenemende onrust op de valutamarkten heeft ons gesterkt in de overtuiging dat het vergroten van de post voorziening bijzondere risico’s internationale poen met het oog op de onzekerder wordende toekomst getuigt van verstandig beleid.’

Nederland

In Nederland ontwikkelde de activiteiten van de Van Oord Groep zich goed. De omzet steeg van f. 50,2 miljoen naar f. 73,6 miljoen. Het aandeel Holland in de totale omzet stijgt daarmee met 7 procent tot 20 procent. Het bedrijf uit Gorinchem is betrokken bij activiteiten op de Waal tot de bouw van kademuren in de haven van Rotterdam. Het bedrijf van Mourik-Van Oord is gesplitst. De afdeling civiel technische werken is overgegaan naar Van Oord en industriele dienstverlening valt onder de verantwoording van Mourik.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels