nieuws

Aanleg Maaskaden in Limburg fors duurder

bouwbreed Premium

Het aanleggen van 60 km Maasgrondkaden en 10 km keermuren – in het werkgebied van Peel en Maasvallei kost maximaal f. 162,2 miljoen. Dat is het drievoudige van het bedrag ( f. 50 miljoen) dat aanvankelijk begroot werd en door de Rijksoverheid beschikbaar is gesteld. Dit bleek tijdens een vergadering van het genoemd waterschap, waarin het kadeplan werd vastgesteld. Volgens de noodwet moeten de interim-maatregelen bescherming bieden tegen overstromingen zoals die eens in de vijftig jaar voorkomen.

De hogere kosten moeten volgens het waterschap door het rijk betaald worden. De financiering – door het rijk – moet binnen enkele weken rond zijn anders kan deze zomer niet met de uitvoering begonnen worden. De ruim f. 100 miljoen meerkosten zijn nodig om Noord- en Midden-Limburg redelijk tegen overstromingen van de Maas te beschermen.

Reageer op dit artikel