nieuws

Aanbestedingsrecht doel van nieuwe vereniging

bouwbreed

Het aanbestedingsrecht, zowel nationaal, Europees als internationaal blijft de nodige vragen oproepen. Om daarop ook de antwoorden te ke vinden, is de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht opgericht. Donderdag, 15 juni vindt een presentatie van de vereniging plaats bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen.

De vereniging wil volgens een mededeling van het bestuur een forum zijn voor vraagstukken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Dat recht heeft betrekking op het verstrekken van opdrachten op het terrein van leveringen, werken en dienstverlening door overheden, publiekrechtelijke instellingen en bedrijven in de nutssector.

Personen uit bedrijfsleven, overheid, advocatuur en notariaat etc., die belangstelling hebben voor de juridische aspecten van overheidsopdrachten ke zich als lid aanmelden bij de heer A.E.L. Tucker van Houthoff advocaten in Amsterdam, tel. 020-5700377.

Op de introductiebijeenkomst bij de Sociale Verzekeringsbank, Van Heuven Goedhartlaan in Amstelveen, zal een voordracht worden gehouden door prof.dr. F. Weiss over de internationale aspecten van het aanbestedingsrecht. De bijeenkomst begint om twee uur.

Reageer op dit artikel