nieuws

Zoektocht naar de ideale installatie-onderneming gaat onverdroten voort HBG zet punt achter levering bouwmaterialen

bouwbreed

Hollandsche Beton Groep (HBG) heeft definitief een punt gezet achter het leveren van bouwprodukten. Dochter Toelevering Bouw Nederland, ooit opgezet voor het opbouwen van de derde kernactiviteit, wordt in tempo tot nul gereduceerd. De grootste Nederlandse bouwer is nog steeds naarstig opzoek naar versterkingen van de installatiegroep. Een gesprek met Nic de Ronde Bresser, bestuursvoorzitter HBG, over de strategie tot de eeuwgrens.

Voorzichtig formulerend zegt De Ronde Bresser dat het werk het achterliggende jaar bestond uit het aanpassen van de organisatie. “We hebben een hele sterke groeiperiode gehad en dan let je gewoon minder op de ontwikkeling van de marges. Het accent is nu gelegd op herstel van winstgevendheid. We hebben kleine aanpassingen gedaan. Maar er is beslist geen sprake van verandering van onze strategische invalshoek.”

De uitvoerende aannemerij en de consultancy blijven voor HBG de kernactiviteiten. Het verklaart waarom de onderneming in het achterliggende jaar Toelevering Bouw Nederland (TBN) heeft uitgekleed en men in 1995 er geheel mee stopt.

Breed

“De uitvoerende aannemerij is in onze perceptie wel breed. Daar hoort installatietechniek ook bij. Het fabriceren van heipalen beschouwen wij niet als uitvoerende bouw. Onder moeilijke marktomstandigheden is de drang groter om de kleinste bedrijfsonderdelen een andere plek in of buiten de organisatie te geven. We zijn georganiseerd in grotere eenheden. Dochters moeten dan ook een zekere omvang hebben. De kansen van de afgestoten bedrijven waren in onze omvangrijke organisatie gering.”

Verdubbeling

De ideale marge voor HBG bedraagt volgens de bestuursvoorzitter 2,5 procent voor belasting. Door de oplopende belastingdruk is het percentage over 1994 gedaald tot 2,11 procent (2,31 procent). De Ronde Bresser is niet onder de indruk als wordt geconstateerd dat de winst na belasting uit gewone activiteiten terugvalt met f. 12 miljoen tot f. 94 miljoen. “Gezien de moeilijke marktomstandigheden ben ik niet ontevreden over het resultaat van 1994. Op het tegenvallende resultaat bij Intervam na, waar we geen rekening mee hadden gehouden, wisten we dat drie andere dochteronderneming verlies gingen lijden. Ons beleid is gericht op continuiteit. We kijken naar resultaten over een periode van meer dan een jaar.”

Probeert u dan eens HBG te schetsen rond de eeuwwisseling.

“We hebben onze positie in de installatietechniek beter ingevuld. Onze positie in Duitsland en Engeland zal behoorlijk verstevigd zijn, met name in de sectoren utiliteitsbouw en beton- en waterbouw. Daarnaast zal HBG woningbouwactiviteiten wellicht internationaliseren. Omzetgroei tot een niveau van negen a tien miljard moet mogelijk zijn. De afgelopen zeven jaar is onze omzet immers ook verdubbeld.”

De uitbouw van Hollandsche Maatschappij Installatietechniek (HMI) is en blijft uiterst serieus. Waar Koninklijke Bam Groep met succes installateurs van de markt koopt, tobt HBG nu al vijf jaar om de dochter in HMI, Ergon en het Belgische CEI Electrotec, een zuster te geven. In het verleden heeft oud-HBG-er Cees Hakstege, nu directeur Bouwfonds, geprobeerd het kabelbedrijf Gebr. v/d Berg aan te kopen. Het mocht van de toenmalige raad niet en dat was voor hem de reden het zelf maar te kopen en het later weer door te verkopen aan ULC. De beslissing van HBG bleek goed. V/d Berg lijdt een moeizaam bestaan.

Geld genoeg

De Ronde Bresser zegt dat financiering van overnames geen probleem is. “De onderneming die we willen overnemen moet goed zijn en worden geleid door een goede directie. Het accent van versterking van HMI ligt in eerste instantie in Nederland. Het wachten is dat vraag en aanbod met elkaar samenvallen. Het wordt geen vijandige overname.”

Het aanpassingsproces van uw wegenbouw (HWZ) heeft heel lang geduurd. Hoe kwam dat?

“De organisatie stak structureel niet goed in elkaar. Het tot stand brengen van zo’n structuurverandering is onwaarschijnlijk moeilijk en zeer langdurig.” De Ronde Bresser bestrijdt dat de twee grootste concurrenten Heijmans en Koninklijke Volker Stevin markt hebben veroverd op HWZ. “Het marktaandeel is redelijk goed gehandhaafd. Herstructureren betekent dezelfde dingen te doen tegen minder kosten en wil niet zeggen minder dingen doen.”

Amerikaanse wijze

Op het eind van het gesprek komt de ‘affaire Bonn’ ter sprake. De onderneming is uiterst krampachtig met het onderwerp omgegaan. De cultuur van HBG is gesloten en maakt een publieke verdediging haast onmogelijk. Inmiddels praat men er wat onbevangener over. De bestuursvoorzitter is van mening dat het verlies van imago meevalt. “We herkennen niet dat op de Duitse en Nederlandse markt sprake is van imagoverlies. Er wordt op geen enkele manier namelijk gesuggereerd dat we een slechte aannemer zijn en onze opdrachtgevers weten dat. Het is vooral voor de werknemers vervelend, als hun kinderen uit school komen en aan pa vragen “Wat is er toch in Bonn aan de hand”.”

HBG heeft een krachtige afdeling juridische zaken. Jullie ke toch ook een claim voorbereiden richting de Duitse opdrachtgever als onderzoek uitwijst dat de oorzaak ergens anders heeft gelegen.

“Het is zeer tegen onze zin om tegen opdrachtgevers te procederen. We zijn het momenteel oneens met onze Duitse opdrachtgever over wie aansprakelijk is. Rechters op deze wereld zullen uitmaken wie er de fouten heeft gemaakt. Het past niet in de Nederlandse bouwcultuur om op Amerikaanse manier te gaan procederen.”

Nic de Ronde Bresser, bestuursvoorzitter HBG: “We herkennen niet dat op de Duitse en Nederlandse markt sprake is van imagoverlies.”

Peter van Mulken

Reageer op dit artikel