nieuws

Zalm houdt meevaller sociale zekerheid op zak

bouwbreed

Minister Zalm van Financien wil de forse meevaller in de sociale zekerheid die volgend jaar te verwachten is, vooralsnog gebruiken als buffer voor slechtere tijden. De minister heeft dat aan zijn collega’s geschreven. De meevaller, vooral veroorzaakt doordat minder mensen een beroep doen op de wao, bedraagt – 1,8 miljard.

Zalm wijst erop dat de meevaller alleen binnenkomt als alle afgesproken bezuinigingen in de sociale zekerheid worden gehaald. Het gaat daarbij onder meer om de privatisering van wao en Ziektewet, die per 1 januari moet ingaan.

Staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken sprak al eerder de vrees uit dat hij in tijdnood kan komen bij het tot stand brengen van de wetswijziging die voor deze ingrijpende operatie nodig is.

Bovendien heeft de Sociaal Economische Raad in een advies over de voorgenomen privatisering van de Ziektewet en wao de nodige bedenkingen tegen deze plannen. De voorstellen met betrekking tot de wao moeten zeker niet worden uitgevoerd zoals de regering dat zich voorstelt, aldus de SER.

En van de privatisering van de Ziektewet zegt de SER dat men voorstander is van de verruiming eigen risico onder sociale randvoorwaarden. Maar verlenging tot een jaar ongeacht de grootte van bedrijven is te sterk aangezet, zo luidt het advies.

Lagere lasten

Ook dit jaar zijn er meevallers van enkele honderden miljoenen in de sociale zekerheid. Daardoor gaan de premies omlaag. De lasten voor burgers en bedrijfsleven dalen volgend jaar met – 10 miljard, een miljard gulden meer dan in het regeerakkoord was aangenomen.

Zalm waarschuwt verder dat een aantal departementen achterloopt bij het invullen van bezuinigingen op de rijksbegroting. Het gaat vooral om de ministeries van justitie, binnenlandse zaken en VROM.

Het gevaar bestaat dat in 1998 twee miljard minder wordt bezuinigd dan afgesproken. Zalm wil daarom het gereserveerde bedrag voor nieuw beleid niet uitbetalen tot de afgesproken besparingen zijn gehaald.

Zalm voorziet voor dit en volgend jaar tegenvallers van enkele honderden miljoenen. Die zijn onder meer het gevolg van de stijgende uitgaven voor de opvang van asielzoekers. Volgens de bewindsman ke extra bezuinigingen echter achterwege blijven als de departementen het zuinig aan doen.

Verder willen de gezamenlijke departementen zo’n – 3 miljard extra voor nieuw beleid. Zalm laat weten dat slechts – 870 miljoen beschikbaar is.

Donderdag spreekt het kabinet over de brief van Zalm. De definitieve beslissing over de begroting 1996 valt pas in de zomer.

Reageer op dit artikel