nieuws

Wassend water wist Fiji-eilanden van wereldbol

bouwbreed Premium

Het schijnt niet meer zo lang te duren of de naam van de Fiji-eilanden kan gevoeglijk veranderen in ‘Foetsie-eilanden’.

Door roofbouw en klimaatveranderingen dreigt deze archipel in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan te verzinken. Sinds 1966 verkleinde het water het strand van enkele eilanden met zo’n 100 meter. Het hoogste punt van sommige Fiji-eilanden ligt slechts enkele meters boven de zeespiegel.

De gevolgen van bestuurlijk wanbeheer en externe problemen komen onder meer tot uiting in de regio van de hoofdstad Suva. In dit gebied wonen ruim 70.000 mensen. De overheid wil het jaarlijkse aantal van meer dan 100.000 toeristen nog verder verhogen en streeft naar een verdere economische verbetering door de ontwikkeling van industrie. Het huisvesten van deze bedrijvigheid moet vooral op ingepolderd land plaats vinden. De winning van bouwgrond gebeurt vooral door het kappen van mangrovebossen en het oprijden van puin op de vrijgekomen locaties. Met het weghalen van de mangroven verdwijnt ook de basis voor ’s lands visserij, omdat de bomen de broedplaatsen in stand houden. De mangroven maken ook plaats voor vuilnisbelten, die op hun beurt de kwaliteit van het grondwater bedreigen. De uitvoering van de stortplaatsen voldoet niet direct aan bijvoorbeeld de eisen die in Nederland gelden. Uitermate slecht werd ook de containerhaven van Suva gebouwd, waardoor de bodem onder de voorzieningen wegzakt.

Zagerijen

Eerder verdwenen nagenoeg alle bomen van de berghellingen op het hoofdeiland Viti Levu in de zagerijen van Japanse leveranciers van tropisch hardhout. Mede daardoor treedt een aanzienlijke erosie op. Een toenemend aantal tropische stormen ontwortelt grote delen van het bomenrestant. Als gevolg van de kaalslag krijgen de rivieren meer regenwater te verwerken dan de beddingen aanke. De hoge stroomsnelheden die daarmee gepaard gaat schuren de rivierbodems steeds dieper uit. Het regenseizoen kent regelmatig overstromingen waarvan de gevolgen telkens ernstiger worden omdat het waterpeil oploopt. Ter zake kundigen schrijven het grote aantal stormen en de stijgende regenval toe aan het algemeen warmer worden van het klimaat.

Een gestage stijging van de zeespiegel hoort eveneens tot de gevolgen. Het oceaanwater brokkelt geleidelijk de stranden af en laat daarmee de economisch belangrijke kokospalmen langs de kust verdwijnen. De waterhoogte zal naar verwacht in 2070 minstens zo’n anderhalve meter boven het huidige niveau liggen. Wanneer dat inderdaad het geval is, moet het bestuur van de Fiji-eilanden over tien jaar de eerste dorpen evacueren.

Reageer op dit artikel