nieuws

Waar haal je praktische kennis?

bouwbreed Premium

Er bestaat zeer weinig literatuur op grond waarvan een ondernemer kan beslissen wat hij moet doen in de praktijk. Bijna alle boeken, handleidingen en artikelen bevatten theorie, terwijl de ondernemer met een klein bedrijf die theorie wel gelooft.

Om voorbeelden te noemen die op het eerste gezicht uiterst simpel lijken, doch waar de ondernemer niet uitkomt: hoe bereken je voorraadkosten?

Mag je de kosten van de oppervlakte per vierkante meter over het hele bedrijf gelijk houden? Hoeveel voorraad bevindt zich in het magazijn of moet je ook de goederen in bewerking meerekenen en is je bewerking en dus voorraad efficient?

Hoeveel mensen houden zich in feite bezig met bestellen, opslag, verplaatsing? Wat wordt er eventueel weggegooid, verknoeid, gestolen. Wat raakt bedorven of uit de tijd? Wat kost het uitschrijven van een externe bestelling? Hoeveel manuren zitten er in toezicht op levering, sortering, opslag, controle? En zo zijn er nog tientallen andere activiteiten.

Een lijst van echt alle activiteiten bestaat niet. Ook het advies van een expert lijdt aan dergelijke gebreken. Wordt alles gedaan door de daartoe aangewezen persoon of helpen sommigen wel eens of doen niet wat ze zouden moeten doen? Mag je een uur van een arbeider gelijk stellen aan dat van een vertegenwoordiger? In werkelijkheid moet een zeer groot deel van de kosten worden geschat. Zodoende becijferen ook deskundigen kosten foutief, zodat uitspraken over besparingen slagen in de lucht blijven. Dan maar niet eraan beginnen? Dat is nu juist wat je je niet kunt permitteren. Hoe voorkom je echter dat je je druk maakt over zinloze becijferingen? Hiervoor bestaat geen cursus!

Wat je nodig hebt is een concreet advies, in dit boek deze paar bladzijden te bestuderen, aan te vullen met dat deel van dit artikel en tevens het gebruik van gezond verstand dat je bezit maar nergens zwart op wit vindt. Per geval kan dit verschillen, maar hoe precies weet je pas achteraf.

In het begin zoek je je rot en verdoe je nogal wat tijd aan zinloze lectuur, maar het is niet anders. Je enige troost is dat je collega’s niet meer weten of ke en dat je dus niet achter loopt. Je zult zelf de weg moeten vinden. En dat vrij snel, want een (beperkt) aantal concurrenten is reeds verder en dus beter in staat logistiek (of andere kennis) toe te passen en jou uit de markt te drukken.

Het begin van alle kennis is vragen en zoeken. Aan personen die het weten en geen bezwaar hebben om je wegwijs te maken. Bestudeer dan hetgeen ze je noemen. Een deel zal waardeloos blijken te zijn, daar doe je hele maal niets tegen. Op den duur krijg je evenwel inzicht in je onderwerpen. Een andere weg is er niet!

Natuurlijk dien je ook te leren onthouden hetgeen je vindt. Gelukkig zijn hiervoor wel cursussen. Verder is een cursus snellezen erg nuttig en ook die wordt op diverse plaatsen opgezet.

Al met al zul je erg veel zelf moeten vinden en uitpluizen. Geloof maar niet dat er opleidingen bestaan, die een ondernemer wijzer maken in de praktijk. Ja, wel deelcursussen voor specialisten en staffunctionarissen, maar niet voor die ene man die in een klein bedrijf alles zelf moet opknappen.

Bepaalde vakkennis is via cursussen vrij makkelijk te verkrijgen. De toepassing van nieuwe kennis en systemen dient men zich echter persoonlijk eigen te maken.

Reageer op dit artikel