nieuws

Voorburg accepteert Landscheidingsweg

bouwbreed

Burgemeester en wethouders van Voorburg willen onder voorwaarden akkoord gaan met de aanleg van de Landscheidingsweg. Als de gemeenteraad er mee instemt zal het college binnenkort een bestemmingsplan ontwikkelen waarbij 1000 woningen worden gebouwd op en rond de Verlengde Landscheidingsweg die daartoe gedeeltelijk moet worden ondertunneld en overkapt, het zogenaamde plan Sijtwende. “Dat is winst voor alle partijen: de weg wordt gerealiseerd met minimale aantasting van het woon- en leefklimaat”, aldus een toelichting van de gemeente Voorburg.

Overigens blijft het college van mening dat het nut van de nieuwe weg nooit is aangetoond. Indien het mogelijk is om tegen de aanleg van de weg in beroep te gaan, zal dit alsnog gebeuren. Omdat over de beroepsmogelijkheid onzekerheid bestaat, doet de bestuursrechter hiernaar onderzoek. De uitslag hiervan wordt binnenkort verwacht.

Reageer op dit artikel