nieuws

Vijf mei, wat is dat eigenlijk voor dag?

bouwbreed

De vraag naar wat 5 mei 1995 voor een dag is, is minder vreemd dan het lijkt. Van overheidszijde wordt gewag gemaakt van “een nationale feestdag”, die eenmaal per vijf jaar wordt gevierd.

Dat moge zo zijn, onduidelijk is tot nog toe gebleven of het Nederlandse volk die dag ook mag rusten van het werken of niet.

De afspraken tussen werkgevers en werknemers zou daar duidelijkheid in moeten ke brengen. Per collectieve arbeidsovereenkomst is dat mogelijk het geval, als naar de cao’s wordt gekeken waarmee de bouwnijverheid in al zijn facetten heeft te maken, dan wordt het al minder duidelijk.

Bouwcao

Voor bouwplaatspersoneel is het duidelijk: de oude bouwcao doet er wat 5 mei 1995 betreft het zwijgen toe. Geen vrije dag dus. Hetzelfde geldt voor het uta-personeel. Ook de bitumineuze dakdekkers ke het dak op als ze hadden gehoopt op een vrije dag.

Voor de schilders ligt het anders: artikel 15 van de cao houdt het er op dat 5 mei een doorbetaalde feestdag is. Feest dus. Stukadoors daarentegen moeten gewoon hun werk doen op 5 mei. Er is immers niks per cao geregeld.

Roostervrije dag

Anders ligt dat voor de natuursteenbewerkers: artikel 36, lid 10 van hun cao spreekt van een roostervrije dag. De werknemers in de timmerindustrie daarentegen worden geacht op deze nationale feestdag gewoon door te werken, althans hun cao zegt niets over vrij af, al of niet doorbetaald.

Werknemers in de baggersector daarentegen hebben recent bij het afsluiten van een nieuwe cao besloten 5 mei een doorbetaalde feestdag te laten zijn. In de houthandel wordt 5 mei gerekend tot een verplichte roostervrije dag volgens art. 32, lid 2a van de cao, terwijl werkgevers in de houtwarensector volgens de daar geldende cao een verzoek van hun werknemers om een snipperdag te willen opnemen, moeten honoreren. Wij geven deze informatie nu al door omdat naar alle waarschijnlijkheid werknemers bij de PTT op 5 mei niets hoeven te bezorgen. Dus ook deze krant niet.

Reageer op dit artikel