nieuws

Van den Noort mag met ontgronden doorgaan

bouwbreed

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren verworpen die B en W van Dongen hebben ingediend tegen de ontgrondingenvergunning waarmee het Dongense bedrijf C.J. van den Noort en Zn BV 5,8 hectare mag ontgronden aan de Moersedreef.

De uitspraak van het rechtscollege is ook van toepassing op de nieuwe vergunning die Van den Noort moet gaan aanvragen bij de provincie. De vergunning die B en W bij de Raad van State aanvochten, loopt deze zomer af maar de ontgronding waar de bestreden vergunning toestemming toe geeft is nog niet af. Het gaat om de winning van beton- en metselzand. Van den Noort is al sinds 1972 in het gebied bezig.

B en W van Dongen vrezen dat Van den Noort met de huidige vergunningsvoorschriften onvoldoende wordt geprikkeld om de achttien meter diepe ontgronding aan te vullen met ander zand. Het ontgrondingenbedrijf heeft een waarborgsom van f. 18.000 moeten storten maar volgens B en W is dat bepaald geen stok achter de deur om naleving van de vergunningsvoorschriften te bereiken. Het gemeentebestuur wijst erop dat op 14 juli 1993 Van den Noort gesommeerd moest worden om de werkzaamheden te staken in verband met een tot 7,7 hectare uitdijende waterplas.

De Afdeling bestuursrechtspraak vindt dat de vergunningsvoorwaarden wel afdoende zijn. Het rechtscollege wijst erop dat de provincie de voorschriften gemakkelijk kan handhaven. Het werk kan immers, net als in 1993, worden stilgelegd. De waarborgsom is hoog genoeg als de provincie de aanvoer van ander zand zelf moet regelen, aldus het rechtscollege.

Reageer op dit artikel