nieuws

Tommel houdt vast aan ramingen Nota Belstato

bouwbreed

Het ministerie van VROM zal de noodzakelijke rijksbijdrage aan de stadsvernieuwing op exact dezelfde manier berekenen als dat deze in 1990 is ingeschat.

Een nieuwe raming van de rijksbijdrage aan de stadsvernieuwing is nodig in het kader van het zogeheten ijkmoment Belstato, een in 1997 te houden evaluatie van het gedecentraliseerde stadsvernieuwingsbeleid.

Destijds is berekend dat het rijk nog f. 11 miljard moet investeren in de stadsvernieuwing om de gemeenten in staat te stellen achterstanden op dit terrein in te ke halen. In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Tommel dat de ramingsmethode niet ter discussie hoeft te worden gesteld omdat de uitgangspunten van de nota Beleid voor de Stadsvernieuwing in de Toekomst (Belstato) niet ter discussie staan. “Het ramingsonderzoek is immers een afspiegeling van juist die uitgangspunten”, zo schrijft de bewindsman.

De vele kritiek die in het verleden is gespuid op de berekening en de verdeling van de rijksbijdrage in het kader van het stadsvernieuwingsbeleid heeft evenmin geleid tot de keuze voor een andere berekeningsmethode. Deze is immers op alle hoofdpunten weerlegd, zo laat Tommel in zijn brief blijken.

Reageer op dit artikel