nieuws

Symposium behandelt toekomst galerijflats

bouwbreed

Op 30 mei houdt de onderzoeksgroep Arteag van de faculteit der Bouwkunde van de TU Delft een symposium over de problematiek van de middelhoge galerijflats. Arteag is een samenwerkingsverband van Architectonisch Ontwerpen, sector Hergebruik, en Renovatie en Onderhoudstechniek. Het symposium vindt plaats in het gebouw voor Bouwkunde van de TU Delft.

Arteag heeft een studie verricht naar de toekomstmogelijkheden van de flat Hoogoord in de Bijmermeer te Amsterdam. Naar aanleiding van dit onderzoek is een bouwkundige en juridische aanpak geformuleerd. De uitkomsten daarvan zijn ook van toepassing op andere middelhoge galerijflats. Door veranderingen aan gebouw en gevel kan sloop van de woningen vaak worden voorkomen. Het onderzoek van Arteag is niet beperkt gebleven tot de op het eerste gezicht meest economische oplossing.

Er zijn veel en wisselende factoren van invloed op de keuze voor een bepaalde optie. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van meerdere projecten. Inlichtingen over het symposium zijn te verkrijgen bij C. van den Broek-Dikhoff van de TU Delft, telefoon 015-784203.

Reageer op dit artikel