nieuws

Steenbakkers bouwen aan natuur

bouwbreed Premium

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) ondertekenen vandaag een overeenkomst over een natuurlijkvriendelijke winning van klei in uiterwaarden.

Beide partijen willen op die manier bevorderen dat in de uiterwaarden langs de grote rivieren voortaan een zogeheten reliefvolgende kleiwinning plaatsheeft. Met het afgraven wordt dan rekening gehouden met oude zandruggen en geulen die onder de klei liggen verborgen.

Door de klei af te schrapen, ontstaat er een gebied met geulen, poelen en moerassen. Volgens het WNF krijgen de rivieren daardoor een natuurlijk karakter, waar flora en fauna zich ke ontwikkelen.

Het WNF en de KNB zijn de strategische alliantie aangegaan, omdat ze denken dat natuur en economie elkaar ke versterken. De komende jaren kan in twintig tot dertig natuurpoen vijftig tot zestig miljoen kubieke meter klei worden gewonnen.

Reageer op dit artikel