nieuws

SER wijst kabinetsplan voor zw en wao af

bouwbreed

De Sociaal Economische Raad (SER) is tegen het kabinetsplan om de ziektewet grotendeels af te schaffen en de uitvoering van de wao te privatiseren. Als voorlopig alternatief stelt de SER voor de duur van de zw uit te breiden van een naar drie jaar.

De SER heeft bezwaar tegen uitbreiding van het eigen zw-risico voor bedrijven van zes weken naar een jaar. De raad acht die periode te lang, zeker voor kleinere bedrijven. Het plan om de wao-premie per bedrijfstak te laten varieren en bedrijven de kans te geven zich particulier te verzekeren voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, wijst de SER eveneens af. Particulier verzekeren zou te duur worden omdat het kabinet daaraan voorwaarden wil verbinden.

Alternatieven

De SER heeft een aantal alternatieven, maar daaruit is nog geen keuze gemaakt. Als tussenoplossing stelt de raad voor om de duur van de zw uit te breiden tot drie jaar. Het eigen risico voor bedrijven zou daarbij een halfjaar moeten worden. In de laatste twee jaar zou de hoogte van de zw-uitkering afhankelijk moeten zijn van de leeftijd, zoals dat nu ook in de wao het geval is. De premies zouden moeten varieren per bedrijfsvereniging.

Reageer op dit artikel