nieuws

Scholingscursussen

bouwbreed Premium

Welke scholingscursussen komen voor vergoeding door het Scholingsfonds in aanmerking en welke werknemers ke daaraan deelnemen?

Alleen cursussen die door het bestuur van het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf zijn goedgekeurd, worden vergoed. De desbetreffende opleidingen staan vermeld in de catalogus Scholingsfonds. Daarnaast moeten deze cursussen gegeven worden door opleidingsinstituten die door het bestuur zijn erkend. Ook deze instellingen treft u aan in de catalogus.

Uitsluitend werknemers, die vallen onder de bepalingen van de Cao voor het Bouwbedrijf en waarvoor premie Scholingsfonds wordt betaald, ke deelnemen aan cursussen die door dit fonds vergoed worden.

– Kan een cursus die niet in de catalogus wordt vermeld toch in aanmerking komen voor vergoeding door het Scholingsfonds?

Niet bekend

De aanmelding van een (nog) niet geregistreerde cursus moet worden ingezonden aan het secretariaat van het Scholingsfonds, postbus 637, 1000 EE Amsterdam.

Reageer op dit artikel