nieuws

Rotterdam bouwt voor f. 300 mln overslagcomplex

bouwbreed Premium

Europees commissaris voor transport Neil Kinnock heeft in Rotterdam de aanzet gegeven tot ontwikkeling van het plan ‘2000-Short’: de realisering van een nieuwe overslagterminal in het Waal- en Eemhavengebied ten behoeve van kustvaart-containerdiensten.

Voor de uitvoering van het po investeren bedrijven en overheid gezamenlijk meer dan f. 300 miljoen. Het plan is onderdeel van de totale modernisering van de Waal- en Eemhaven, het oude middengebied van de Rotterdamse haven. De nieuwe terminal wordt 67 hectare groot. Daarvan ontstaat 20 hectare door het dempen van de Margriethaven.

Door de bouw van de terminal zullen 150.000 containers niet meer over de weg maar door de binnenvaart worden vervoerd. Naast dit milieuvoordeel (ontlasting van wegen) ontstaan ook veel nieuwe banen. Structureel gaat het om 2250 arbeidsplaatsen elders in het land en 1950 in het Rijnmondgebied. De tijdelijke werkgelegenheid in de bouwfase van het po bedraagt bijna 2000 arbeidsjaren voor de regio Rijnmond en nog eens 1000 voor de rest van Nederland.

Reageer op dit artikel