nieuws

Riem voelt zich onheus behandeld door OM

bouwbreed

Op de slotdag van de totaal zes dagen durende rechtszaak tegen H. Riem, oud-gedeputeerde van Limburg en ex-burgemeester van Brunssum (oneervol ontslagen), vlogen de verwijten opnieuw over en weer.

De 53-jarige Riem wordt verdacht van corruptie. Officier van justitie mr. H. van Atteveld eiste dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk en een geldboete van honderdduizend gulden. Op 18 april doet de rechtbank in Maastricht uitspraak.

Riem zelf bleef rustig onder alle tegen hem geuite beschuldigingen. Hij bestreed ambtseden te hebben geschonden en giften te hebben aangenomen die in strijd waren met zijn plicht: “Ik was een gedreven en hard bestuurder en voel me thans zeer onrechtvaardig bejegend door het openbaar ministerie.”

Officier van justitie Van Atteveld bleef categorisch ontkennen dat twee journalisten van dagblad De Limburger in deze geruchtmakende affaire informanten van justitie zijn geweest. Ook bestreed hij dat justitie naar die krant gegevens heeft laten uitlekken over de zaak-Riem.

Hij bleef erbij dat de ex-burgemeester steekpenningen heeft aangenomen, ambtsgeheimen heeft geschonden, gestolen geheime stukken van de provincie Limburg heeft geheeld en meermalen valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

Van Atteveld viel daarbij ook de verdedigers van Riem aan. “Zij probeerden getuigen uit hun balans te brengen en schonden daarmee herhaaldelijk de menselijke maat die bij het verhoren van getuigen in acht moet worden genomen”, vond hij.

Volgens de officier van justitie ging het de verdediging meer om misleiding dan om het vinden van de waarheid.

Mr. J. Marchal, een van de twee verdedigers, beschuldigde de officier op zijn beurt van lichtzinnige beschuldigingen en ongenuanceerde uitlatingen. Ook hekelde hij het vooronderzoek. “Het openbaar ministerie heeft onrechtmatige informatie verkregen”, concludeerde hij.

Zijn collega prof. mr. M. Wladimiroff betoogde dat de ethiek niet de grenzen van het strafrecht bepaalt: “Dat vergeet de officier. Als je deze zaak goed bekijkt en let op de grenzen van het strafrecht dan gaat het over persoonlijke opvattingen over wat zou mogen en maggen, zoals men in Den Haag pleegt te zeggen.”

Geen ambtenaar

Volgens de advocaat kon Riem helemaal geen ambtsgeheimen schenden en zich schuldig maken aan heling omdat hij, in de zin van de wet, als gedeputeerde geen ambtenaar was. “Er bestonden bij de provincie Limburg toen trouwens helemaal geen regels over geheimhouding. Het openbaar ministerie kan wel wensen dat die regels bij de provincie aanwezig hadden moeten zijn, maar op die verlangens kun je nu eenmaal geen bewijzen baseren”, betoogde Wladimiroff.

Het ontvangen van steekpenningen is naar zijn oordeel evenmin bewezen omdat de – 120.000 die Riem van een grindbedrijf ontving een lening was en een vergoeding voor een commissariaat, zoals was overeengekomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels