nieuws

Produktie hout- en bouwmaterialen neemt opnieuw toe

bouwbreed Premium

De hout- en bouwmaterialenindustrie profiteert van de opleving in de bouwnijverheid. In de eerste twee maanden ligt het produktievolume bijna 6% hoger dan in dezelfde periode van 1994. Toen was nog sprake van een daling van 3,5%, ten opzichte van januari en februari 1993. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gunstige cijfers lijken erop te duiden dat de positieve ontwikkelingen in de hout- en bouwmaterialenindustrie, die zich met name voordeden in het laatste kwartaal van 1994, worden voortgezet. Toen deed zich een stijging in de produktie voor van 8,9% in oktober, 18,9% in november en 23,2% in december.

Overigens ligt de stijging van de eerste twee maanden 1995 wel iets lager dan de gemiddelde stijging over heel 1994. Deze lag namelijk voor de hout- en bouwmaterialenindustrie op 7,2%.

Reageer op dit artikel