nieuws

Produktcertificaat voor betonnen buizen en putten

bouwbreed

Buizen en putten van beton ke sinds kort geleverd worden met produktcertificaat. Partijkeuringen in opdracht van de klant zijn daarmee overbodig geworden. Het certificaat wordt geregeld door de fabrikant en afgegeven door Kiwa NV te Rijswijk.

“Het grote verschil met vroeger is, dat de producent nu zelf de produkten door Kiwa laat controleren”, legt ing. W.G. van der Garde uit. Hij is commercieel directeur van de Nijmeegse Betonindustrie De Hamer en voorzitter van de promotiecommissie van de Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen (VPB) te Woerden. “Dat betekent geen partijkeuringen meer in opdracht van de klant, geen rekeningen van Kiwa meer voor de afnemer, en bewaking van het produktieproces door de fabrikant.”

De VPB is pleitbezorger van certificatie van het hele rioleringsproces. “We willen onze produkten niet alleen gecertificeerd leveren, we willen ook graag dat ze gecertificeerd worden verwerkt”, aldus Van der Garde. “Daarom gaat de VPB mensen opleiden in het rioleringsvak. Dan ke de verwerkende bedrijven ook gecertificeerd worden. Daarnaast zou ook het ontwerpen van rioleringsstelsels gecertificeerd moeten worden.”

Stempel en nummer

Betonnen buizen en putten die in opdracht van de producent gecertificeerd zijn door Kiwa, zijn te herkennen aan de combinatie van het Komo-stempel, direct gevolgd door het certificaatnummer, aangebracht op de buis of put. De betekenis ervan is, dat de buizen en putten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn BRL 9201 (voor ronde buizen en vlakke voetbuizen) of BRL 9202 (voor putten en putbuizen). Van der Garde benadrukt, dat deze richtlijnen de civieltechnische eigenschappen van de produkten betreffen, en niet de milieuprestatie.

De VPB zelf heeft de betonnen buizen en putten het predikaat ‘groen’ gegeven. Naast het KOMO-merk met certificaatnummer wordt door de leden van de VPB een groene sticker op de produkten aangebracht. “Dat ‘groen’ slaat op de kleur van de stickers, die wij op de buizen plakken”, aldus Van der Garde. De VPB laat een onderzoek doen dat moet leiden tot een Life Cycle Analyse (LCA). De resultaten van zo’n analyse zijn een aanwijzing voor de milieubelasting. “Die LCA is er nog niet”, verklaart Van der Garde. “De eerste onderzoeksresultaten zijn wel binnen. Er moet echter nog meer onderzoek worden gedaan.”

Geen milieu-certificaat

Het is dus niet zo, dat er al een milieu-certificaat zou zijn voor betonnen putten en buizen. Het certificaat betreft alleen technische eisen. Dit wordt bevestigd door een woordvoerder van Kiwa. De certificatie is gebaseerd op de twee beoordelingsrichtlijnen. Daarin zijn technische eisen opgenomen, alsmede eisen die gesteld worden aan het kwaliteitssysteem van de producent. De groene sticker op de betonnen buizen en putten is dan ook geen certificatie-sticker. Hij is niet van Kiwa, maar van de producenten zelf. De informatie op de groene sticker slaat niet op de Kiwa-certificatie, maar is afkomstig van de VPB.

De achtergrond van de groene sticker is, dat de producenten van betonnen buizen en putten niet willen dat beton het stempel krijgt van een milieu-onvriendelijk materiaal. “We willen ons niet de hoek laten drukken”, aldus Van der Garde.

Technische keuring

Om te ke voldoen aan de technische eisen van de beoordelingsrichtlijnen moeten de producenten van betonnen buizen en putten hun produkten testen. Betonindustrie De Hamer heeft daarvoor twee kwaliteitslijnen, waar de buizen op dichtheid en maatvoering worden gecontroleerd. Volgens de richtlijnen mogen fabrikanten ook handmatig steekproeven verrichten, maar de meeste fabrieken beschikken over een kwaliteitsstraat. Een dergelijke lijn is steeds meer een normale investering voor de fabrikanten.

De resultaten van de proeven worden per buis op papier gezet. De betonnen buizen die niet door de controle heenkomen worden gerepareerd of afgevoerd. Dat biedt de afnemers de zekerheid, dat de produkten voldoen aan de technische richtlijnen. De gecertificeerde buizen zijn bij alle leden van de VPB te verkrijgen, de putten bij de meeste leden. Van der Garde verwacht dat ook niet-leden certificatie aan zullen vragen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels