nieuws

PCB in Berlijns woningbouwcomplex

bouwbreed

Onderzoekers van de Beratung und Analyse Verein fur Umweltchemie (B.A.U.C.H.) hebben voor het eerst in Duitsland bij een woningbouwcomplex Polychloriden Biphenylen (PCB) ontdekt. Het betreft hier de woningen in de bekende Gropiusstadt in Neukolln Berlijn.

PCB tast het zenuwstelsel en immuunsysteem alsmede de lever aan. De daaruit voortvloeiende beschadigingen ke tot kanker en tot misgeboorten leiden. Volgens een aanbeveling van het Instituut voor Water, Bodem en Luchthygiene te Berlijn ligt de grens waarop PCB nog te tolereren is bij een concentratie van 300 nanogram (een miljardste gram).

Uit het onderzoek in de woningen van Gropiusstadt bleek in de helft van het aantal woningen de grens van 300 nanogram te zijn overschreden. In enkele ruimten is zelfs een concentratie van 750 nanogram geconstateerd. Hier werd aanbevolen direct de PCB-bron te verwijderen.

Aangezien het om een ernstige gezondheidsbedreiging gaat van de bewoners van meer dan 100 woontorens, moet er een omvangrijke saneringsoperatie worden uitgevoerd.

Volgens de bevoegde instanties bestaat er geen acuut gevaar voor de bewoners op dit moment. Voortdurend ventileren, stofzuigen en schoonmaken zijn de beste direct te treffen maatregelen. Roken is gevaarlijk luidde het advies.

PCB is een groep van 209 chemische verbinden en wordt onder meer verwerkt in kunststoffen. Het is niet brandbaar, isoleert elektrische stroom en maakt dichtingsmateriaal makkelijker verwerkbaar. PCB is niet afbreekbaar en komt in het lichaam via het voedsel, bij de ademhaling en door huidcontact. Sinds 1989 is de produktie van PCB in Duitsland verboden.

De saneringswerkzaamheden betreffen het vervangen van alle dichtingsmaterialen. Geconstateerd is, dat PCB met name in het voegdichtings-materiaal, dat in de 50er tot 70er jaren is toegepast, voorkomt.

Het is de bedoeling van de woningbouwcorporaties, die eigenaar zijn van Gropiusstadt, in maart de inventarisatie gereed te hebben. Na bewonersoverleg wordt dan het saneringsplan opgesteld en kan de vervanging van de met PCB besmette materialen van een compleet stadsdeel ter hand worden genomen.

Reageer op dit artikel