nieuws

Overijssel gaat wegennet per computer beheren

bouwbreed

De provincie Overijssel kan haar wegennet voortaan met de computer beheren. Alle provinciale wegen zijn met behulp van speciale software op verschillende kenmerken geselecteerd. Het po werd uitgevoerd door Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning. Allerlei kenmerken van de wegen zijn in de datebases van het softwarepakket opgenomen. Op basis daarvan ke afwegingen worden gemaakt, die enerzijds leiden tot financiele besparingen maar ook tot de beste aanpak van een wegvak.

De provinciale wegen zijn in drie verschillende categorieen in te delen. Aan elke categorie ke criteria worden gekoppeld voor de wijze waarop een weg moet worden aangelegd en moet worden onderhouden. Het gaat om richtlijnen, zoals de verhardingsbreedte, de noodzaak van parallelwegen, fietspaden en erftoegangen. Ook de gemiddelde kruispuntsafstand en de vormgeving van kruispunten ke worden aangegeven. Een belangrijke verbetering voor Overijssel is dat de kosten voor elke ingreep vergeleken ke worden met die van alternatieven.

Reageer op dit artikel