nieuws

Oegstgeest en Leiden begraven ‘strijdbijl’

bouwbreed

Oegstgeest en Leiden, de twee gemeenten die al geruime tijd ruzien over de ontwikkeling van de Broek- en Simontjespolder, hebben de ‘strijdbijl’ begraven. Oegstgeest gaat nu ruim 1000 woningen in deze polder bouwen. Door dit besluit stopt de provincie Zuid-Holland binnenkort de procedure voor de grenscorrectie ten voordele van Leiden. Binnen drie weken moeten betrokkenen een bestuursovereenkomst ondertekenen.

Nog geen half jaar geleden zette de provincie Zuid-Holland de procedure voor de grenscorrectie in gang. Onderhandelingen om Oegstgeest mee te laten werken aan de ontwikkeling van de Broek- en Simontjespolder hadden tot niets geleid. De polder ligt voor een belangrijk deel op het grondgebied van Oegstgeest en Warmond. Deze te gemeente heeft tegen bebouwing van de grond nooit bezwaar gemaakt en zich altijd afzijdig gehouden van het conflict tussen Oegstgeest enerzijds en Leiden en provincie anderzijds.

Inconsequent

Het besluit van de provincie om de poldergrond bij Leiden in te delen joeg Oegstgeest min of meer in de lamellen. Met woorden als “inconsequent” en “onberekenbaar” veroordeelde Oegstgeest deze stap van de provincie. Tevens kondigde het aan zich met hand en tand tegen de grenscorrectie te zullen verzetten.

Een van de eerste acties was het stappen naar de rechter. Dit in de hoop om met een kort geding de provincie te dwingen te stoppen met de grenscorrectie-procedure. In een tussenuitspraak bepaalde de rechter dat de betrokken partijen weer rond de tafel moeten gaan zitten. “De rechter vond”, zo laat een provinciewoordvoerder weten, “het middel van grenscorrectie wat zwaar.”

In de nu bereikte overeenstemming wordt uitgegaan van een nieuwbouwwijk van 1020 woningen. De wijk moet in de polder tussen de spoorlijn en de Haarlemmertrekvaart worden gerealiseerd.

De woonwijk krijgt drie ontsluitingen voor alle verkeer. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met een nieuwe NS-halte Leiden-Noord. Verder moet het huidige woonwagencentrum, op Leids grondgebied, bij de plannen worden betrokken.

“De winst”, zo legt A.M.J van Elsen, wethouder Ruimte en Groen van de gemeente Oegstgeest uit, “van de nu bereikte overeenstemming is dat alle partijen inzien dat er een kwalitatief goede wijk moet worden gerealiseerd. We zijn het nu eens over een integrale ontwikkeling van het gebied. En dat was in het verleden wel anders.”

Zonde

De Leidse wethouder van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hillebrand, noemt de jaren die aan deze overeenstemming vooraf zijn gegaan “absoluut zonde van de tijd”. “In wezen”, zo licht hij toe, “verschillen de nu gemaakte afspraken niet zoveel als die van vier jaar geleden. Als Oegstgeest toen ja had gezegd hadden de eerste woningen er nu al ke staan.”

Hillebrand zegt te hopen dat het nu in gang gezette proces snel wordt voortgezet. “Wij hebben, sinds het moment dat de provincie besloot dat wij daar moesten gaan bouwen, aan de planvorming gewerkt. Zo zijn er stedebouwkundige uitgangspunten geformuleerd en is er een stedebouwkundige aangetrokken om die uitgangspunten in daadwerkelijke plannen uit te werken.” De Leidse wethouder verwacht dat Oegstgeest voor een belangrijk deel op deze plannen zal voortborduren. “Als Oegstgeest het wiel weer wil gaan uitvinden dan voorzie ik ernstige vertragingen. Dat wil overigens niet zeggen dat Oegstgeest zonder meer onze plannen moet overnemen”, haast hij zich te verduidelijken.

Duidelijke plannen

Van Elsen zegt nog voor de vakantieperiode met duidelijke plannen naar buiten te zullen komen. “We gaan snel een poorganisatie oprichten. Deze organisatie moet de realisering van de wijk op zich gaan nemen.” Voor Van Elsen staat vast dat de gemeente de trekker van het po zal zijn. “We geven het gebied niet aan een ontwikkelaar die daar dan zijn gang kan gaan.”

De provincie zegt blij te zijn dat er nu dan toch overeenstemming over de ontwikkeling van de Broek- en Simontjespolder is. “Het maakt ons als provincie niet uit welke gemeente die locatie gaat ontwikkelen als die er maar snel komt”, aldus de woordvoerder. Overigens wordt de grenscorrectieoprocedure pas stopgezet op het moment dat de bestuursovereenkomst door Oegstgeest, Warmond, Leiden en de provincie is ondertekend. Op zijn beurt trekt Oegstgeest dan het kort geding in.

Reageer op dit artikel