nieuws

Nuis maakt zich sterk voor monumentenzorg

bouwbreed

Staatssecretaris Nuis van O, C en W heeft in Lelystad, bij de presentatie van de plannen voor het Scheepshistorisch Centrum, aangegeven dat hij zich sterk zal maken om straks bij de voorbereidingen voor de begroting 1996 monumentenzorg mee te laten delen in de meevallers. Hiermee refereert Nuis aan de reacties die tijdens de studiedag van het Nationaal Contact Monumenten (NCM) naar voren kwamen, waaruit bleek dat de monumentenwereld snelle actie van groot belang vindt voor het behoud van ons gebouwde erfgoed.

Staatssecretaris Nuis gaf aan dat hij de organisatie steunt in haar opvatting dat het strategisch plan een goed plan is om de achterstanden in restauratie van de rijksmonumenten in te lopen en dat er zo snel mogelijk gereageerd moet worden. Hij wees er echter op dat het in de huidige omstandigheden, circa 30 procent van de monumenten is er slecht aan toe, niet eenvoudig is daarvoor de benodigde middelen vrij te maken.

Het strategisch plan voor de monumentenzorg is een plan uit april 1994, dat aangeeft hoe de achterstanden in restauratie en onderhoud van monumenten in gelopen ke worden. De gedachten van Nuis gaan uit naar een fonds van een zodanige opzet en omvang dat in de komende jaren de benodigde restauraties daaruit gefinancierd ke worden. Bij de presentatie van het plan was er geen financiele dekking.

Reageer op dit artikel