nieuws

Nieuwe KVT houten gevelelementen

bouwbreed Premium

Met ingang van 1 april is voor afgifte van het KOMO-attest-met produktcertificaat voor houten gevelelementen de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0801 van 1 maart 1995 van kracht geworden. Deze BRL vervangt BRL 0801/07 dd 7-09-1992 ‘Kozijnen, ramen en borstweringen van Hout’.

In verband hiermee zijn ook de praktijkrichtlijnen voor geveltimmerwerk (KVT) herzien. De KVT 95 ‘Kwaliteit van houten Gevelelementen’ is goedgekeurd door de Commissie Industrieel Timmerwerk en door Stichting Keuringsbureau Hout aangewezen als kwaliteitsgrondslag binnen de nieuwe BRL 0801.

De KVT ’95 is te bestellen bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten te Hooglanderveen.

Reageer op dit artikel