nieuws

Nieuwe cao voor bitumineuze dakdekkers

bouwbreed

Cao-partijen hebben voor de bitumineuze- en kunststof dakbedekkingsbedrijven een principe-akkoord gesloten. Overeengekomen werd een tweejarige cao met handhaving van de algemene prijscompensatie en een initiele loonsverhoging per 1 januari 1996 van 0,2% als compensatie voor de vut-premiestijging en per 1 juli 1996 0,5%.

Ten aanzien van de werkgelegenheid zullen de bestaande poen voor langdurig werklozen en allochtonen worden voortgezet. De huidige vut-regeling blijft gehandhaafd, zij het dat zal worden begonnen met een kapitaaldekkingssysteem door middel van een verplichte deelname aan de spaarloonregeling.

Voorts wordt er een bescheiden start gemaakt met een uta-regeling door een pensioenvoorziening te creeren voor deze groep. Tot slot wordt de ongevallenverzekering bij overlijden verhoogd van f. 27.500 naar f. 30.000 en bij volledige invaliditeit van f. 55.000 naar f. 60.000.

Reageer op dit artikel