nieuws

‘Natuur en milieu’

bouwbreed Premium

In Nederland treden door de huidige uitstoot van dieseldeeltjes jaarlijks ongeveer 1000 gevallen van longkanker op een totaal van 9000 gevallen. Dat schrijft Natuur en Milieu in een brief aan minister G. Zalm van financien.

De stichting stelt de bewindsman voor de accijns op diesel gelijk te trekken met die voor ongelode benzine. Vergeleken met benzine levert het verstoken van diesel meer luchtwegprikkelende aldehyden en stikstofoxyde op.

Benzine brengt daarentegen meer CO2 en benzeen in de lucht. Diesel schaadt het milieu over het geheel genomen niet minder dan benzine. Dat komt echter niet tot uiting in de accijns.

Minister Zalm dient om die reden het tarief eerst met f. 0,44 te verhogen tot f. 1,08 en vervolgens de accijns voor diesel en benzine verder te verhogen om een volledige doorberekening te ke maken van de kosten die samenhangen met het autoverkeer.

Eerder wees Natuur en Milieu de minister al op de noodzaak de minimumniveaus voor motorbrandstoffen substantieel te verhogen. Den Haag dient daarbij intergouvernementeel overleg te openen over het multilateraal invoeren van hogere accijnzen in gelijkgestemde landen. Hogere tarieven voorkomen dat het gebruik van diesel wordt bevorderd.

Reageer op dit artikel