nieuws

Meeste subsidie gaat naar slechtste voorziening

bouwbreed

“Het is eigenlijk te gek voor woorden, dat er nog steeds meer subsidie wordt geven voor glas-, vloer-, dak- en muurisolaties dan voor HR-(Hoog Rendement) ketels en energiemeting. En dat terwijl juist deze voorziening en activiteit meer effect hebben op de verlaging van de CO2-uitstoot”, aldus P.C.S. Dirven, algemeen directeur van Agpo BV te Breda, leverancier van verwarmingsapparatuur en klimaatinstallaties.

“Het moet nu maar eens hardop worden gezegd”, zo zei Dirven. “De energiemeting, houdt eigenlijk de ‘energiebemetering’ in. Door het psychologische effect van individuele energiemeting (bemetering) in collectief verwarmde woongebouwen, wordt bereikt dat door de bewoners veel op energie wordt bespaard. Het rijk verstrekt door middel van lagere overheden, instanties en energiebedrijven allerlei subsidies voor maatregelen die leiden tot een verminderde CO2-uitstoot. Terwijl uit de gegevens van Senter, een bureau van het Ministerie van Economische Zaken te Zwolle duidelijk blijkt, dat muur-, dak-, vloer- en glasisolatie in afnemende mate invloed hebben op het verlagen van de CO2 belasting. Het installeren van een HR-cv-ketel en het doen van energiemetingen daarentegen hebben volgens dezelfde bron een heel groot effect op het verminderen van de CO2 uitstoot.

“Zoals uit de grafiek valt vast te stellen wordt voor isolatieglas zeven miljoen gulden uitgetrokken aan subsidies en voor energiemetingen nog geen – 100.000. Dit terwijl isolatieglas slechts eenzesde aan CO2 reductie oplevert ten opzichte van energiemetingen. Het wordt de hoogste tijd dat de subsidies in verhouding tot hun effecten op een verminderde CO2 uitstoot worden herzien”, aldus directeur Dirven.

De grafiek geeft de subsidies weer in relatie tot de verminderde CO2 uitstoot, die wordt bereikt.

Reageer op dit artikel