nieuws

Meer organiseren en minder improviseren

bouwbreed Premium

Aannemers zouden meer moeten organiseren en minder improviseren. Dat is de boodschap van de brochure ‘Improviseren of organiseren’, samengesteld door de Stichting Bouwresearch (SBR) te Rotterdam.

Het boekje bevat een overzicht van problemen die samenhangen met de logistiek van het bouwbedrijf. Winst is niet alleen te bereiken door scherp inkopen, terugdringen van algemene kosten, bezuinigen op bouwplaatskosten en harder werken. Ook het goed organiseren van het werk kan flinke besparingen opleveren.

In de praktijk wordt er op de bouwplaats te vaak geimproviseerd. Daardoor moeten mensen soms wachten of andermans werk doen, vaak onvoorbereid en zonder geschikte gereedschappen. In de uitgave van de SBR worden deze problemen op een rijtje gezet en worden mogelijke oplossingen aangedragen.

Er zijn vijf soorten problemen die te maken hebben met de logistiek. Dat zijn: het gebrek aan informatie, het niet beschikbaar zijn van de juiste mensen, het niet aanwezig zijn van materialen, het ontbreken van hulpmiddelen, een gebrekkige inrichting van de bouwplaats en het wijzigen van de plannen tijdens de uitvoering.

Gebrek aan informatie is te voorkomen door de opdrachtgever beter te begeleiden bij zijn beslissingen. Bovendien is het nodig om de overdracht van informatie te bewaken. Daarnaast moet de bouw grondig voorbereid worden, want anders komt men in de loop van het werk zaken tegen die nog niet geregeld zijn. Het is niet verstandig met de bouw te beginnen voordat de voorbereiding rond is.

Planning Het niet beschikbaar zijn van de juiste mensen op de juiste plaats komt meestal door het ontbreken van een planning, het slecht betalen van onderaannemers of het ontbreken van een goed contract. Daarnaast zouden aannemer en onderaannemers vaker om de tafel moeten gaan zitten om problemen te bespreken. Het ontbreken van materialen is vaak het gevolg van te weinig planning. De aannemer moet ruim van te voren weten welke materialen op welk moment voorhanden moeten zijn. Daarvoor is informatie nodig, maar ook goede afspraken met de leveranciers en het op tijd bestellen en afroepen. Bij verbouwingen en uitbreidingen moeten de materialen passen bij het bestaande werk. Dat vraagt extra aandacht, maar voorkomt onnodig improviseren.

Aannemers zouden niet te zuinig moeten zijn als het gaat om materieel. De steiger mag pas weg als hij niet meer nodig is. Er moeten altijd mogelijkheden zijn om materialen te lossen en te verplaatsen. Zijn die er niet, dan leidt dat tot extra kosten. Goed materieel en gereedschap is het halve werk. Het is nuttig om van te voren te overleggen met onderaannemers over wie zorgt voor welk materieel. Afspraken ke het beste in de contracten worden vastgelegd.

Voor elke bouwplaats moet een inrichtingsplan worden gemaakt. Daar horen voorzieningen bij voor de afvoer van afval, het beveiligen tegen diefstal en de opslag van geleverde materialen. Een goede logistiek van de bouwplaats kan veel problemen voorkomen.

Een laatste fenomeen dat dikwijls problemen oplevert is het wijzigen van de plannen tijdens de uitvoering. Vaak worden wijzigingen niet goed gedocumenteerd. Ook kan het zijn dat de impact op de planning wordt onderschat. De beste oplossing voor dergelijke problemen is ze voorkomen, door van te voren grondig met de opdrachtgever te overleggen.

Het verdient de voorkeur wijzigingen tijdens de uitvoering te vermijden, omdat ze altijd indirecte kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld door vertragingen. De uitgave ‘Improviseren of organiseren’ is te verkrijgen bij J.M. Joosten van de SBR te Rotterdam, tel. 010-4117276.

Reageer op dit artikel