nieuws

Logisticon komt met handboek GWZI’S

bouwbreed Premium

Logisticon Water treatment BV heeft een handboek uitgebracht met praktische informatie over gebruik van grondwaterzuiveringsinstallaties (GWZI’s).

Het handboek ‘Grondwaterzuiveringsinstallaties in de praktijk’ is gebaseerd op de ervaringen van Logisticon Water Treatment BV uit Groot-Ammers, een van de grootste producenten ven verhuurders van GWZI’s in Nederland.

Het is een onmisbaar hulpmiddel voor mensen die zich bezighouden met het begroten, begeleiden en uitvoeren van grondwatersaneringspoen. De uitgave verschaft gegevens die vroeger ten koste van veel tijd en moeite bij afzonderlijke leveranciers en instanties konden worden achterhaald.

Het handboek bevat op de praktijk gebaseerde gegevens onder meer over huurtarieven voor GWZI’s, mobilisatie- en installatiekosten, de prijzen van de filtermedia, de transportkosten . Met de gegevens uit het handboek kan gebudgetteerd en gecalculeerd worden op basis van wat in de praktijk echt mogelijk is. De betrokkenen ke er bovendien zeker van zijn dat de benodigde GWZI ook werkelijk tegen de begrote kosten geplaatst kan worden.

De uitgave bevat bijlagen met daarin gegevens over de Interventiewaarden Bodemsanering, de belangrijkste NER-voorschriften, adressen van organisaties die lozingsvergunningen verlenen, energiedistributiebedrijven en provinciale afdelingen voor bodemsanering.

Bodemsaneringspoen komen in het algemeen tot uitvoering nadat door een milieutechnisch adviesbureau een saneringsrapport is opgesteld waarin onder andere de kosten van de sanering gebudgetteerd worden. Vervolgens worden bij aannemers prijzen opgevraagd die bij calculatie van het po worden gebruikt.

Het handboek ‘Grondwaterzuiveringsinstallaties in de praktijk’ is vanaf heden te verkrijgen bij Logisticon Water Treatment BV te Groot-Ammers.

Reageer op dit artikel