nieuws

Kinderen niet vergeten bij bouwen in de grote stad

bouwbreed

Kinderen mogen niet worden vergeten bij het ontwerpen en bouwen in de grote steden. De stad heeft kinderen nodig om tot bloei te ke komen. Aan de andere kant moeten kinderen in de stad hun identiteit ke ontwikkelen, zodat ze betere kansen krijgen in de maatschappij.

Dat was de rode draad tijdens het congres over kinderen en de stedelijke ruimte, gehouden aan de Universiteit van Amsterdam. Het congres was een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en de organisatie was in handen van de Stichting Geography and Gender te Amsterdam. De deelnemers kwamen van over de hele wereld. De meeste van de ruim 120 bijdragen gingen over het inrichten van scholen, speelplaatsen, kinderdagverblijven en woonbuurten.

Onleefbaar

De nadruk lag daarbij op de mogelijkheden om kinderen te betrekken bij het ontwerpen van gebouwen, straten en pleinen. Kinderen ke op hun manier een wezenlijke bijdrage leveren aan het ontwerp. Anderzijds hebben kinderen een omgeving nodig waarin zij zichzelf ke herkennen.

Het congres eindigde met een discussie onder leiding van drs. I. Brouwer, Directeur Coordinatie Emancipatiezaken van het ministerie van Sociale Zaken.

De deelnemers aan de discussie waren het erover eens dat een stad zonder kinderen een onleefbare stad is. Volgens G. Oude Engberink van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Rotterdam gaat het echter verder. In zijn lezing zei hij dat de stad niet alleen voor kinderen problemen oplevert.

“In een snel veranderende stad voelen de mensen zich onveilig, zij verliezen de controle over hun omgeving”, aldus Oude Engberink. Hij gaf twee voorbeelden van slechte omstandigheden in de binnenstad van Rotterdam. Er zwerven overdag kinderen over straat als gevolg van gebrekkige huisvesting en sociale omstandigheden. Terwijl de gemeente Rotterdam alle prioriteiten legt bij de ontwikkeling van ‘Manhattan aan de Maas’ wordt er geen geld uitgetrokken voor de verbetering van deze situatie.

Groeiende tweedeling

Volgens Oude Engberink is er een groeiende tweedeling in de Europese steden. Aan de ene kant staan de dynamische bewoners die deelnemen aan nieuwe economische en sociale activiteiten. Aan de andere kant wordt een groot deel van de bevolking uitgesloten en raakt vervreemd van de stedelijke omgeving. Vooral kinderen zijn de dupe van deze ontwikkeling.

Het congres hield echter niet op bij het constateren van problemen in de grote steden. Er kwamen ook praktische oplossingen aan de orde. Ruimte-Adviesbureau AREA te Rotterdam presenteerde een toets voor de ‘kindvriendelijkheid’ van ruimtelijke plannen. Tijdens workshops werd aandacht besteed aan het ontwerpen voor kinderen en door kinderen. Het meest concreet uitgewerkt waren plannen voor speelplaatsen, scholen en dagverblijven.

Economische belang

Een voorbeeld van een praktische aanpak werd gegeven door de Stichting IMCO te Purmerend (IMCO is de afkorting van Instituut voor ondersteuning van Maatschappelijke en Culturele Ontwikkelingen). Het ‘IMCO-game’ is een manier om kinderen direct te betrekken bij de inrichting van hun woonomgeving. Volgens H. Janssen van IMCO hebben opdrachtgevers een economisch belang bij het toepassen van kinderparticipatie. Hij gaf als voorbeeld de wijk Middelzand te Den Helder, waar de gemeentelijke woningbouwvereniging besloten heeft enkele huizen af te breken voor de inrichting van een speelplaats.

Het ontwerp is gemaakt met actieve inbreng van kinderen. De woningbouwvereniging verwacht dat de woningen op deze manier beter verhuurbaar worden. Bovendien zullen mensen met kinderen langer in de wijk blijven wonen. Opdrachtgevers en gemeentes die kinderen willen betrekken bij hun plannen, ke het ‘IMCO-game’, ontwikkeld met steun van het Nationaal Jeugd Fonds, bij IMCO lenen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels