nieuws

Keratop betondakpan ‘doorbraak voor het milieu’

bouwbreed

“De Keratop dakpan van RBB is een doorbraak voor het hergebruik in de woningbouw. Het is een uitstekend voorbeeld van hoe een belangrijk en hoogwaardig produkt gerealiseerd kan worden met hergebruik van bouw- en sloopafval.”

Dat zei J. Kremers, commercieel directeur van RBB, op de studiemiddag over bouw- en sloopafval, gehouden door de Betonvereniging. Het waren niet zijn eigen woorden, hij citeerde uit een rapport van prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks van Intron, instituut voor materiaal- en milieuonderzoek te Houten. Hendriks is directeur van BDA/Intron en hoogleraar materiaalkunde aan de TU Delft.

Volgens Hendriks is de Keratop dakpan niet alleen beter voor het milieu, maar ook duurzamer dan de vorige generatie betondakpannen. Door het selectieve gebruik van secundaire materialen is het produkt sterker en minder gevoelig voor veroudering. Aan het eind van de levensduur zijn de dakpannen volledig te recyclen. “Een eerste po met Keratop dakpannen is in Drachten gerealiseerd. Het ging om een po in het kader van ecologisch bouwen. De ervaringen zijn zonder meer bevredigend”, aldus besloot Kremers het citaat van Hendriks.

Mobiele centrale

Aan het eind van de middag brachten de deelnemers aan de studiemiddag een bezoek aan de Veluwse Afval Recycling (VAR) te De Wilp, tussen Deventer en Apeldoorn. Er werd een toelichting gegeven door ing. J. Boone, directeur van de VAR. Hij wees op de toename van de hoeveelheid bouw- en sloopafval (BSA) tot 16,8 miljoen ton in 2010, waarvan 90% verwerkt zal worden tot puingranulaat. In 1994 is nog pas 9,0 miljoen ton gebruikt voor de produktie van het secundaire bouwmateriaal, dat wil zeggen 61% van het totaal aan BSA. In de woning- en utiliteitsbouw zal dit vooral toegepast worden bij de produktie van beton. Bij de VAR zijn de afgelopen jaren een composteringsinstallatie, een kantoor en weegbrug en een sorteerhal gebouwd met granulaatbeton. De mortel is ter plekke met een mobiele centrale vervaardigd. Het grind is volledig vervangen door mengkorrelmix 4/32, met minimaal 50% hergebruikt beton en maximaal 50% hergebruikt metselwerk.

Verwijderingsbijdrage

Boone gaf als algemene conclusies, dat de verwerkbaarheid van betonmortel met granulaat niet onderdoet voor die van grindbeton. De water/cementfactor moet echter meer nauwkeurig bepaald worden. Met betonpuingranulaat is de kwaliteit van B45 te bereiken, met metselwerk B25. Er gaat iets meer cement in granulaatbeton dan in grindbeton. In de praktijk is granulaatbeton echter zeer wel te gebruiken, mits de private en publieke regelgeving wordt aangepast. Volgens Boone verwacht de markt dat granulaatbeton goedkoper is dan grindbeton, maar in werkelijkheid ke produkten zoals de betondakpannen van RBB juist iets duurder uitvallen. Daar staan wel extra kwaliteiten tegenover, zoals de vergrote duurzaamheid. Boone besloot zijn lezing met het voorstel van een verwijderingsbijdrage, waardoor de prijsverschillen geen belemmering meer hoeven te zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels