nieuws

Jorritsma pissig op de Bolk over zijn opstelling A73-debat

bouwbreed Premium

VVD-fractievoorzitter Bolkestein was tijdens het kamerdebat over de aanleg van rijksweg A73 niet bij de les. Als de liberale voorman naar dat debat had geluisterd, had hij het kabinet maar vooral zijn eigen minister Jorritsma nooit “randstedelijke arrogantie” verweten. Dat zegt minister Jorritsma deze week in een interview met het weekblad Nieuwe Revu.

Jorritsma zegt in het blad dat ze “pissig werd” op Bolkestein, omdat haar fractievoorzitter soortgelijke kritiek van het CDA-kamerlid Reitsma nog eens dunnetjes overdeed. “Inhoudelijk en qua timing kwam het mij heel slecht uit.”

Jorritsma stelt in Nieuwe Revu: “Ik had Reitsma vervolgens om z’n oren geslagen door te zeggen dat het investeren van f. 830 miljoen in Limburgse wegen onmogelijk kan worden betiteld als een keuze voor de Randstad. Wat denk je? Komt Frits – die blijkbaar mijn woordenwisseling met Reitsma niet had gehoord – mij verdikkeme even later doodleuk nog een keer Randstad-denken verwijten. De schat. Ik ken hem zo goed, he. Ik weet precies hoe zoiets loopt: hij luistert niet naar dat debat, gaat lekker op zijn kamertje wat zitten lezen en schrijven. En slaat dus de plank mis. Met als gevolg dat hij de positie van zijn partijgenote verzwakt! Toen werd ik echt even pissig, toen dacht ik: potverdikke Frits, volg zo’n debat dan ’s een keer.”

Jorritsma noemt Bolkestein in het interview een fractievoorzitter van de grote lijnen. “Maar details? Kent-ie niet. En juist op die details werd ie dan gepakt, afgebrand. Tijden de formatie-onderhandelingen met Kok moest hij zich wel gaan bemoeien met flutdingen. Dat was het omslagpunt.”

Reageer op dit artikel