nieuws

Jarenlang gevecht over houtverduurzaming

bouwbreed Premium

Wetten en regels zorgden er voor dat het houtverduurzamingsmiddel Diffusec niet op de markt mocht worden gebracht. De leverancier van het produkt, H. Nijman uit Leidschendam, voerde jarenlang strijd met de overheid. Vorig jaar werd het produkt eindelijk officieel goedgekeurd. De problemen zijn daarmee echter nog niet opgelost.

Na twintig jaar tegen de stroom oproeien, kreeg H. Nijman toch gelijk. Althans op papier. Vorig jaar meldde het ministerie van WVC dat het middel Diffusec niet onder de bestrijdingsmiddelenwet valt, mits het niet wordt gebruikt bij het bestrijden van schimmels.

Diffusec is een houtverduurzamingsmiddel. Naaldhout dat met deze bifluorhoudende stof is behandeld, gaat door het drogende effect tientallen jaren mee. Houtrot verwekkende schimmelvorming komt niet meer voor. Dit laatste leidde tot grote problemen tussen Nijman en de overheid.

Nijman: “De overheid stelt dat Diffusec een bestrijdingsmiddel is, maar dat is niet waar. Daarover zijn de problemen ontstaan. Vergelijk het met koffie. Dat is een genotmiddel en mag als zodanig worden verkocht. Stel dat je koffie ook kan gebruiken om een plant vrij te maken van bladluis, dan wordt het door dat gebruik een bestrijdingsmiddel. Dat zou betekenen dat het onder de wet bestrijdingsmiddelen valt en dan moet de verkoop van koffie voor dat doel aan banden worden gelegd. Dat is in feite hetzelfde als wat er met Diffusec is gebeurd.”

Fluoriden

De jaren durende campagne om het houtverduurzamingsmiddel door een spinneweb van wetten, regels en bepalingen te loodsen haalde nauwelijks iets uit. Telkens kreeg Nijman nul op het rekest. Sterker nog: de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid liet in 1985 een waarschuwing uitgaan dat gebruik van het middel zou leiden tot ‘uit het oogpunt van volksgezondheid of arbeidshygiene onaanvaardbare situaties’.

Onzin, vindt Nijman. Het produkt bevat niet meer fluoriden dan vrijkomen tijdens het tandenpoetsen. Onderzoek heeft aangetoond dat Diffusec niet schadelijk is voor mens, dier of milieu.

Volgens Nijman is het middel eerder gunstig voor het milieu omdat naaldhout er zodanig mee kan worden bewerkt dat het lang mee gaat en er geen tropisch hardhout hoeft te worden gebruikt. Nijman: “Indien 18 jaar geleden en daarna de toepassing van AMBI/KABI oplossingen zich ongestoord door het Staatstoezicht op de Volkgsgezondheid had ke ontwikkelen, was het gebruik van naaldhout voor de vervaardiging van geveltimmerwerk niet vervangen door tropisch hout. Algemeen is bekend wat er door overmatig gebruik van dit hout op het gebied van de aantasting van het tropische bos aan de hand is.”

Hij baseert zich hierbij op 125 publikaties waaruit blijkt dat bi-fluoriden, mits door deskundig personeel toegepast, ongevaarlijk zijn. Daar komt bij dat het produkt en het daarmee behandelde hout voldoet aan Nederlandse en Europese wetten op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid, water, lucht en milieu, aldus Nijman.

Niettemin was de overheid jarenlang onverzettelijk. Volgens Nijman komt dit doordat men te hardnekkig vasthield aan onjuist geinterpreteerde regels over bestrijdingsmiddelen. “Men kon niet verkroppen dat Diffusec geen bestrijdingsmiddel is.”

Verbranding

Hij wijst er op dat milieuvriendelijker toepassingen niet voorhanden zijn. “Met Diffusec behandeld hout is milieuvriendelijk. Fluoriden komen als onderdeel van de natuur overal voor, zowel in de grond als in het water. Bifluoriden zijn niet mutageen of kankerverwekkend. Er is geen gevaar voor brand omdat een waterige oplossing wordt gebruikt”, aldus licht hij toe. Maar ook als het hout niet meer wordt gebruikt, bijvoorbeeld omdat een gebouw wordt gesloopt, kan het veilig worden verbrand omdat de “aanwezige hoeveelheid fluoriden zo klein is dat bij verbranding geen ongunstige belasting van het milieu mogelijk is.”

Nu het middel officieel is toegestaan wil Nijman een KOMO-certificaat voor met Diffusec behandeld hout. Een aanvraag hiertoe bij de Stichting Keuringsbureau hout is niet mogelijk daar men stelt dat alleen met een bestrijdingsmiddel hout kan worden verduurzaamd.

“Een ingediende Prestatie-eis en Functionele-eis benodigd voor een BRL, waaruit onderbouwd blijkt dat de bifluoriden verwerkt in Diffusec hout versneld doen drogen, werd niet onderbouwd afgewezen. Beroep is hiertegen aangetekend”, aldus Nijman.

Reageer op dit artikel