nieuws

IPO stelt modelregels bedrijfsafval voor

bouwbreed

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft modelregels ontwikkeld voor de registratie en melding van bedrijfsafvalstoffen. Het ligt in de bedoeling de regels op 1 januari 1996 te laten ingaan.

Na de invoering verminderen de administratieve lasten voor de bedrijven en de bestuurslasten van de provincies. Ontdoeners van afval krijgen vrijstelling van de meldingsplicht. De ontvanger van bedrijfsafval moet wel aan de meldingsplicht voldoen.

Wie afval rechtstreeks naar een bedrijf voor herverwerking, een afvalverbrander of een stortplaats brengt moet een omschrijving verstrekken. De vervoerder dient verder een begeleidingsdocument te krijgen dat toezicht op transport mogelijk maakt. Wie afval aan een inzamelaar of een containerbedrijf afgeeft, valt niet onder deze verplichtingen. Het toezicht loopt hier via de inzamelaar.

De modelregels hebben betrekking op het scheiden en gescheiden houden, op registratie en melden en op in- en uitvoer van bedrijfsafval. De provincies zullen de regelgeving zoveel mogelijk in de provinciale milieuverordeningen opnemen.

Reageer op dit artikel