nieuws

Ingrijpende verbouwing binnenstad van Goes

bouwbreed Premium

De binnenstad van Goes wordt ingrijpend verbouwd. Er komt onder meer een gebouw van vier lagen, waarin plaats is voor verschillende bedrijven. Daarnaast komen in het gebouw kantoren en woningen. Ook wordt een parkeergarage met twee bouwlagen aangelegd.

Eind 1995 begint de bouw. De kosten ervan bedragen circa f. 38 miljoen. De nieuwbouw is ontworpen door Henk Klunder uit Rotterdam. Hiertoe hebben het gemeentebestuur en ABN AMRO poontwikkeling (APO) onlangs een overeenkomst gesloten; het plan Bekhof.

“Hoofddoelstellingen van het plan Bekhof zijn het creeren van een zorgvuldige aansluiting bij het bestaande winkelgebied in het centrum en het vormen van een winkelas tussen Piet Heinstraat, Van de Spiegelstraat en Schuttershof”, aldus een toelichting van de gemeente.

Koopcentrum

APO ontwikkelt het gebied voor eigen rekening. De gemeente heeft uit het stadsvernieuwingsfonds een bedrag van f. 175.000 gereserveerd om een aantal voorzieningen in het winkelcentrum te treffen. Zo komt aan de Van de Spiegelstraat een binnenstadhalte voor alle streekbussen die via Goes rijden. De kosten hiervan bedragen circa f. 800.000.

Bovendien betaalt de gemeente f. 600.000 voor de bouw van de parkeergarage. “Overeengekomen is dat de gemeente in de omgeving van Bekhof een beleid voert, gericht op het stimuleren van het gebruik van de parkeergarage,” aldus een toelichting van het gemeentebestuur. Volgens het gemeentebestuur kan Goes zich dankzij de realisatie van het plan Bekhof ontwikkelen tot een van de belangrijkste koopcentra van Zeeland.

Reageer op dit artikel