nieuws

Hoge Raad stelt Vahstal in ongelijk in arbeidsconflict

bouwbreed Premium

Eerste werkgeversonderhandelaar J. J. Vahstal bij de bouw-cao is zelf al enkele jaren verwikkeld in een arbeidsconflict met een groep ex-werknemers van het aan hem toebehorende recratiecomplex ‘Iselmar’ te Lemmer. De Hoge Raad heeft in acht van de negen zaken nu een voor de werknemers gunstige beslissing genomen. Daardoor dreigt voor Vahstal een grote schadepost.

In januari 1990 kwam Vahstal (blijkens gegevens van de Kamer van Koophandel directeur/enig aandeelhouder/commissaris van Iselmar Recreatie BV, die een sporthotel, bungalowpark en jachthaven omvat) in ernstige aanvaring met de toen 24 personeelsleden van zijn Lemmer bedrijf.

De werknemers die betaald werden conform de cao-kleinmetaal wilden dat de voor hen aanmerkelijk gunstiger horeca-cao van toepassing werd verklaard.

Bovendien eisten de werknemers snel afdoende brandveiligheidsmaatregelen, omdat naar hun mening het complex enorm brandgevaarlijk was.

Massaal ziek

Omdat aanvankelijk met Vahstal geen overeenstemming viel te bereiken, meldden de werknemers zich massaal ziek. Velen van hen werken inmiddels niet meer in het bedrijf.

Uiteindelijk hebben negen ex-werknemers (onder wie bedrijfsleider Sies Uilkema, een voormalig topschaatser) een juridische procedure aangespannen tegen Vahstal. Inzet was een achterstallige vordering van loon, gebaseerd op de horeca-cao, te vermeerderen met wettelijke rente.

De kantonrechter en de rechtbank wezen de claims echter af. Volgens hen was weliswaar sprake van algemeen verbindend verklaring van de desbetreffende cao, maar was die cao niet op de aard van de werkzaamheden van de toenmalige werknemers van toepassing.

Vernietigd

De Hoge Raad heeft die vonnissen echter vernietigd. Het hoogste rechtscollege in ons land concludeert dat het bij beantwoording van de principiele vraag of de horeca-cao van toepassing is, niet gaat om “de aard van de arbeid” maar of er “een bedrijf wordt geexploiteerd waarvoor het Bedrijfschap Horeca is opgericht”. Dat is met het recreatiebedrijf van Vahstal het geval.

De Hoge Raad vernietigt dan ook in acht van de negen zaken (in de procedure van de bedrijfsleider zal een beslissing zeker nog enkele jaren op zich laten wachten) het vonnis van de rechtbank en verwijst verdere afhandeling naar het Gerechtshof in Leeuwarden.

De vorderingen van de acht ex-werknemers belopen samen een bedrag van meer dan een ton. Daarbij komen nog wettelijke rente, de rechtsbijstandskosten die de Horecabond voor de betrokken werknemers heeft moeten maken, alsmede de kosten die Vahstal zelf heeft gemaakt.

Reageer op dit artikel