nieuws

Henk Evers en Ton Berkhout van Kalkulatieburo Schagen: In de bouw wordt te veel gerekend

bouwbreed Premium

Er wordt te veel gerekend in de bouw. Daarmee bedoelen we niet dat te hoge prijzen worden berekend, maar dat er overbodig veel rekensommen worden gemaakt. Deze uitspraak is van Henk Evers en Ton Berkhout en dat is opmerkelijk, want zij hebben juist hun beroep van het rekenen gemaakt. Ze zijn namelijk eigenaar van Bouwkundige Kalkulatieburo Schagen BV en beiden zijn beedigd bouwkostendeskundige. Evers zit al een kwart eeuw in het vak en Berkhout niet veel korter.

Op een industrieterrein heeft het bureau een nieuw pand betrokken, dat al weer te klein is: de maquette voor een uibreiding is gereed. En in dat pand blijkt dat er hier en wel met behulp van moderne apparatuur flink wordt gerekend. Hun stelling vraagt dus wel enige uitleg, die ze graag geven. “Op het ogenblik is het zo, dat er bijvoorbeeld aanbestedingen zijn met tien tot wel twintig deelnemers. Al die aannemers laten door hun calculators of door een bureau de hoeveelheden uitrekenen. Dat is toch van de zotte. Je moet eens nagaan wat dat kost. Dat geld zou toch veel beter aan zaken als organisatie en kwaliteit ke worden besteed. De marges zijn al niet zo groot en op die manier wordt onnodig geld uitgegeven.” Een aannemer wil weten of er bijvoorbeeld 100 kuub of 101 kuub beton moet worden gebruikt. Dat wordt nu bij een aanbesteding vele malen uitgerekend en dat vinden Berkhout en Evers overbodig. Een goede calculatie van de te gebruiken hoeveelheden is toch voldoende, zo menen zij. Berkhout: “Het Stabu-bestek geeft mogelijkheden om hoeveelheden voor te schrijven. Maar men wil daar nog niet zo erg aan.” Evers: “Je kunt denken aan de mogelijkheden dat alle uitgenodigde aannemers een calculatiebureau inschakelen voor het uitrekenen van de hoeveelheden. Alle andere zaken ke de aannemers dan zelf doen. Dit zal de calculatiekosten enorm drukken.” Aannemers zouden wat deze zaak betreft het initiatief moeten nemen, want het is voor hen belangrijk dat de kosten worden gedeeld.

Schroom verdwenen

Evers en Berkhout hebben ervaren dat bij aannemingsbedrijven – en ook andere opdrachtgevers als architectenbureaus en corporaties – de schroom is verdwenen om een calculatiebureau in te arm te nemen. “Vijftien jaar geleden werd er nog veel gedacht: We doen het zelf allemaal wel. Die gedachte is nu verdwenen”, constateert Evers. Dat blijkt wel uit de referentielijst van Kalkulatieburo Schagen, die een flinke lengte heeft en waarop de meeste grote aannemers staan. “De bedrijven moesten er aan wennen een buitenstaander aan te trekken. Maar elke goede aannemer heeft tegenwoordig wel een calculatieafdeling, die gewend is met buitenstaanders te werken”, meent Berkhout. Henk Evers voegt er aan toe, dat het bureau er naar streeft elke keer dezelfde mensen bij een bedrijf te plaatsen. “Om het maar eens zo te zeggen: we detacheren onze mensen. We proberen het zo te doen dat een bedrijf onze mensen gedurende de loop van een po beschouwt als zijn eigen medewerkers. En dat lukt ook vaak: onze medewerkers worden ook op het personeelsfeest uitgenodigd of ze krijgen een kerstpakket… “

Veel capaciteit

Verwaandheid is geen eigenschap van de twee kostendeskundigen. “We zijn niet beter dan de eigen calculators van de bedrijven.” Valse bescheidenheid is hen evenwel ook vreemd: “Maar we zijn zeker ook niet slechter.” Dat vinden kennelijk hun klanten ook niet, want het Schagense bureau heeft een voortdurende stroom aan werk. “Dat moet ook wel, we zijn met dertien calculators, dat betekent dus heel wat capaciteit. De werkvoorraad is in ons vak eigenlijk maar twee tot drie weken.” Vaak moet het werk ook buiten de kantooruren worden gedaan: “Het gebeurt bijvoorbeeld nogal eens dat een client van ons laagste is geworden. Hij laat ons dat weten, maar hij voegt er direct aan toe: ‘Maar we zitten wel boven het budget, dus daar moet wat aan worden gedaan en graag begin volgende week je voorstellen voor bezuinigingen.’ Dat betekent voor ons het weekeinde doorwerken. We vinden dat niet erg, want eerlijk zijn en service verlenen zijn twee onmisbare factoren bij een bureau als het onze.” Tot dat eerlijk zijn vinden de Evers en Berkhout niet alleen behoren dat er een goede en eerlijke kostprijs wordt berekend, maar ook dat de bedragen, die aan de clienten worden gerekend niet fluctueren in die zin dat ze laag zijn als er te weinig werk is en hoog als er werk in overvloed is. “Onze klanten weten precies wat ze aan ons hebben.”

Nauw contact

Die klanten zijn behalve grote en kleine aannemers ook architecten, corporaties, bedrijven en – soms – particulieren. Daar doet BKS allerlei werkzaamheden voor, zoals het schrijven van begrotingen, het bepalen van hoeveelheden, offerteselectie en beoordeling, bouwkostenbegeleiding enz. Dat alles voor de woning- en utiliteitsbouw en de droge waterbouw.

Nauw contact met de bouwwereld is natuurlijk iets dat vanzelfsprekend is voor een calculatiebureau. En dat op alle niveaus. “Daarom vinden wij het van groot belang dat we ook onderaannemers onder onze opdrachtgevers hebben. Dat maakt dat wij een goed contact blijven houden met de bouwplaats”, zo besluit Henk Evers.

Reageer op dit artikel