nieuws

HBM heeft problemen in Rotterdam en Berlijn Renovatie Kuip brengt geld in laatje bij HBG-dochters

bouwbreed

De renovatie van het Stadion Feijenoord heeft een groot aantal werkmaatschappijen van de Hollandsche Beton Groep (HBG) geld in het laatje gebracht. Vooral de utiliteitsbouwer HBM kreeg door deze opdracht een forse omzetinjectie.

Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) kon deze opsteker goed gebruiken in 1994. De hoofdzakelijk in Nederland werkende aannemer ondervond veel last van de malaise in de utiliteitsbouw. Volgens het gisteren verschenen jaarverslag 1994 van HBG droeg deze groepsmaatschappij wel bij aan de concernwinst. De weinige activiteiten in Duitsland bleven achter bij de verwachting. Door de goede activiteiten van Raulf en volumeherstel in het Verenigd Koninkrijk steeg de omzet utiliteitsbouw van het gehele concern met f. 385 miljoen tot f. 1,836 miljard.

De utiliteitsbouwer HBM verwacht dit jaar een lagere omzet te realiseren in Nederland en de winst zal positief zijn. Er zal hard aan getrokken moeten worden om dat laatste te bereiken. De ruwbouw van het nieuwe hoofdkantoor van Credit Lyonnais Nederland in Rotterdam zit bijvoorbeeld behoorlijk tegen. Volgens kringen rond de aannemer is het verlies al opgelopen tot f. 8 miljoen. Hoofdaannemer, het Franse managementbureau Coteba, houdt HBM strak aan de performance bond en dat heeft inmiddels geresulteerd in extra kosten.

Cultuurverschil

“De voertaal is Engels, er zijn cultuurverschillen tussen de Franse en de Nederlanders en er is spanning tussen de aannemers onderling. Allemaal moeten we op tijd ons werk af hebben en bij een gebrek aan een echte hoofdaannemer is dat erg moeilijk”, verzucht een HBG-er, die anoniem wenst te blijven. “Gelukkig hebben we een deel van de afbouw naar ons toe ke halen. Dat verzacht de pijn.” HBM heeft het po ooit verworven voor f. 23 miljoen.

In vastgoedkringen valt waar te nemen dat Credit Lyonnais Nederland in haar maag zit met het veel te grote pand. Door een aanzienlijke reorganisatie en een mogelijke verkoop is het kantoor van 33.000 vierkante meter erg ruim gebleken. Gesprekken met de Robeco Groep, die een tekort heeft aan kantoorruimte, over verhuur zijn op niets uitgelopen. Het beleggingsconcern gaat nu ergens anders in Rotterdam ruimte huren.

Een ander po waar men moeite mee heeft gehad, ligt in Berlijn aan de Holzmarktstrasse. Daar bouwt HBM samen met Raulf en Kyle Stewart, de concerncombinatie heet Arbeidsgemeinschaft Berlin (Arge), een kantoor met een aanneemsom van f. 100 miljoen. In de ruwbouwfase is Arge onder andere de fout in gegaan met de maatvoering. Het gevolg daarvan was dat de Nederlandse gevelleveranciers Oskomera en Rewa werden geconfronteerd met aanloopproblemen. Volgens HBG-woordvoerder Arno Pronk heeft het Berlijnse po geen effecten op het resultaat van 1995. Oskomera heeft de afwijkende maatvoering ke opvangen door al in het begin uit te gaan van een grote tolerantie van plus of min drie centimeter.

Reageer op dit artikel