nieuws

GS Utrecht trekken f. 20 miljoen uit voor Randweg

bouwbreed

Er komt een oostelijke randweg Veenendaal als onderdeel van de provinciale weg Veenendaal-Ochten N233 met een aansluiting op de A12. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten.

Voor de aanleg heeft het provinciebestuur f. 20 miljoen gereserveerd. De N233 fungeert voor Veenendaal, Rhenen en Kesteren als ontsluitingsweg nar de rijkswegen A12 en A15. De bedoeling is dat de oostelijke randweg vooral Veenendaal gaat ontlasten. De commissie Verkeer en Vervoer buigt zich in mei over de plannen,waarna eind van dit jaar de provincie een beslissing neemt. De verwachting is dat medio 1998 met de aanleg van de weg kan worden begonnen.

Reageer op dit artikel