nieuws

Groningen koestert enige paardetil

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Groningen hebben besloten f. 40.000 subsidie beschikbaar te stellen voor de restauratie van de enig overgebleven paardetil in de provincie nabij Loppersum. De betrokken Statencommissies moeten nog met het voorstel instemmen. De restauratie vergt circa f. 100.000.

Paardetillen kwamen vroeger erg veel voor in het Nederlandse landschap. Binnenvaartschippers gebruikten deze bruggetjes destijds om de trekpaarden voor hun schuit te ke laten oversteken bij T-splitsingen van vaarten en kanalen.

De uit eind vorige eeuw daterende til is sterk vervallen. De initiatiefgroep – waarin de gemeente Loppersum, het waterschap Hunsingo, dorpsvereniging Stedum en Landschapsbeheer Groningen zitting hebben – wil van de til een toeristische attractie maken.

Reageer op dit artikel