nieuws

Geen ww-uitkering bij verwijtbare werkloosheid

bouwbreed

Bedrijfsverenigingen mogen mensen die verwijtbaar werkloos zijn geworden en werklozen die weigeren passende arbeid te aanvaarden, geen werkloosheidsuitkeringen meer verstrekken.

Dat blijkt uit een nota van wijziging op het wetsvoorstel Boeten. Dat voorstel over sanctie- en terugvorderingsplicht (van bijstandsgelden) werd in september vorig jaar bij de Tweede Kamer ingediend. Minister Melkert en staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid scherpen dit voorstel nu aan.

Van verwijtbare werkloosheid is sprake als een werknemer redelijkerwijs had ke voorzien dat zijn gedrag zou leiden tot het verlies van zijn dienstbetrekking. In dat geval moet de bedrijfsvereniging weigeren een ww-uitkering te verstrekken. Verder moet de ww-uitkering worden stopgezet als een werkloze weigert passende arbeid te aanvaarden.

Bij elkaar moeten de aangescherpte sanctiemaatregelen dit jaar f. 25 miljoen opleveren. Dit bedrag loopt op tot f. 155 miljoen na 1999.

Reageer op dit artikel