nieuws

Friesland pakt boezemkaden aan

bouwbreed

De Friese waterschappen en de provincie Friesland trekken de komende jaren tientallen miljoenen guldens uit voor het ophogen van de boezemkaden langs de binnenwateren. Dat is het gevolg van scherpere veiligheidsnormen die de provincie Friesland de komende tijd gaat opstellen. Aangezien de bescherming tegen buitenwateren grotendeels op orde is, wil de provincie alle aandacht nu richten op de bescherming tegen de binnenwateren.

Een en ander staat in de notitie Waterkeringen. Momenteel wordt in samenwerking met de Unie van Waterschappen onderzocht in hoeverre de huidige boezemkaden nog voldoen aan de veiligheidsnormen. Als dit eenmaal is vastgesteld, dan moeten de waterschappen en de provincie maatregelen nemen om de kaden op hoogte te brengen.

De indruk bestaat dat de meeste kaden niet meer voldoen aan de geldende normen. Daarbij wordt verwezen naar een onderzoek in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland, waarbij bleek dat 23 procent van de onderzochte kaden onveilig was. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarop alle provincies verplicht een eigen onderzoek op te starten naar de veiligheid van de boezemkaden.

Reageer op dit artikel