nieuws

Fries wegonderhoud vergt f. 5,8 miljoen

bouwbreed

De provincie Friesland trekt dit jaar f. 5,8 miljoen uit voor groot onderhoud aan wegen in de provincie. Tot en met het jaar 2000 is in totaal circa f. 32 miljoen nodig voor groot onderhoud.

Dat heeft de provincie Friesland berekend op basis van de kwaliteitsnormen, zoals die zijn vastgesteld door het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Verkeerstechniek. De prijzen zijn geschat.

De ervaringen in de afgelopen jaren leren dat onderhoudswerkzaamheden die vroeg in het seizoen worden aangeboden voor relatief lage bedragen worden aangenomen, omdat het werkaanbod van de aannemers dan ook nog laag is. De werkelijke kosten voor het onderhoud vielen daardoor een stuk lager uit dan de bedragen die in de begroting waren opgenomen. Van deze lage prijzen is echter niet uitgegaan, omdat blijkt dat steeds meer wegbeheerders gebruik maken van seizoensinvloeden. Op termijn betekent dit een nivellering van het prijsniveau, aldus de provincie.

Reageer op dit artikel