nieuws

‘Flexibele arbeid goed regelen’

bouwbreed

Flexibilisering van de arbeid heeft een positief effect op de werkgelegenheid. Zowel werkgever als werknemer kan er voordeel bij hebben. Maar dit soort zaken moet wel goed geregeld worden.

Uniforme centrale afspraken lijken daar niet zo geschikt voor. Per sector en per bedrijf moeten behoeften en mogelijkheden van beide partijen tot verandering liggen.

Dat zei minister Melkert van Sociale Zaken op een congres, dat door de Economische Faculteitsvereniging te Groningen was georganiseerd.

Ondernemers willen flexibel inspelen op veranderende wensen van klanten. Just-in-time leverantie, kortere produktcycli, optimaliseren van logistieke ketens en toenemende concurrentie op binnenlandse en internationale markten.

Ontslagtoets blijft

Steeds meer werknemers maken graag van flexibele arbeidstijden gebruik om buiten de arbeidstaken ook onbetaald werk in de privesfeer of zorgtaken op het thuisfront te ke uitvoeren.

Flexibilisering denken ondernemers vooral te bereiken door gebruik te maken van tijdelijke arbeidskrachten, deeltijdwerk en kortere ontslagprocedures. Werknemers zoeken echter de nodige zekerheid. Daarom zal de wetgever voltijdwerkers en deeltijdwerkers gelijk gaan behandelen, ook wat betreft evenredigheid van beloning.

De preventieve ontslagtoets zal niet worden opgeheven, maar de ontslagprocedure kan wel worden bekort, aldus Melkert. De behandelingstermijn voor een ontslagvergunning vergt nu zes tot acht weken, waarna de opzegtermijn pas ingaat. De opzegtermijn zal nu ke ingaan bij aanvraag van de ontslagvergunning.

En tijdelijk werk moet vooral tijdelijk werk blijven, aldus de minister. “Ik zou het geen goede zaak vinden als werknemers tegen hun wil langdurig blijven circuleren in het circuit van tijdelijke banen, uitzendwerk en tijdelijke werkloosheid”, aldus de minister.

Tijdelijke en flexibele contracten zouden vooral een functie moeten hebben als opstap naar steviger posities op de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel